مروری بر «عرفان تطبیقی» اطلاعات حکمت و دانش – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانگزارش خبرگزاری مهر، یکصد و شصت و دومین شماره مجله حکمت و معرفت با عنوان «عرفان تطبیقی» برای بهار 1401 به سرپرستی محمدحسن یعقوبیان منتشر شد. این شماره از نشریه تکمیل کننده مباحث مطالعات تطبیقی ​​در دو ویژه نامه فلسفه تطبیقی ​​در ایران (شماره 154) و فلسفه بین المللی (شماره 157) است.

در بخش اول سخنان وزیر امور خارجه در این باره آمده است: «ایران در طول تاریخ خود رنگی شهودی و عرفانی داشته و موج‌های گوناگونی را در خاورمیانه و غرب دریافت کرده است و همچنان محل بحث است. نقش ایران و ایرانیان اولیه در تاریخ عرفان اسلامی. تاریخ بررسی دین و عرفان در ایران و فرهنگ اسلامی را می‌توان در یکی از جنبه‌های تاریخ عرفان از تدزیره اولیا تا تاریخ عرفان مشاهده کرد. آخرین عرفا و روند تصوف در اسلام به تحقیق به زبان ایرانی پرداخته اند. از سوی دیگر تصوف به کتاب های ملت و نهال می رسد که در کنار مباحث دین و تنوع، تصوف و عرفان نیز مطرح می شود.

البته دیدگاه غالب در کتب ملت و نهال، کلام و منطق فرقه ناجیه و مبتنی بر اختلاف در حدیث است. گرچه رویکرد کنونی به تدریج به نقد و بررسی مبانی حدیث اطفارق پرداخته و رویکرد علم کلام و تاریخ دین در آن از دیدگاه کلامی دور شده است; با این حال، او هنوز فرصتی برای موافقت نداشت. و اگر در زمانی مانند دوره ساسانی، غزنوی، گورکان یا دوره کنونی با پراکندگی روحی فزاینده، پس از تجربه تجربیات مختلف معنوی، قابلیت سنجش و انطباق دیده می شود; الگوی غالب او علاوه بر مقدمه و التقاطی، یا دیدگاهی ایجابی است که صرفاً مبتنی بر استعاره است یا دیدگاهی کلامی- کلامی با تناقضات منفی و اعم از نادرست و درست، ناسازگار با تحقیق و مقایسه تطبیقی.

نگارنده این پرونده گزارشی مختصر از نخستین مراحل عرفان تطبیقی ​​ارائه کرده است و می اندیشد که «متاسفانه علاوه بر عدم تحقیق در زمینه عرفان تطبیقی ​​که در کتاب یا پایان نامه آمده یا کمتر، دانش از خود عرفان تطبیقی ​​و روش شناسی آن و گونه شناسی و ماهیت آن و چگونگی تطبیق آن ضعیف تر است.

این موضوع تلاشی است برای آگاهی در این زمینه و تبارشناسی آن تا به امروز، از عرفان تطبیقی ​​ابوریحان بیرونی تا بحث جدید تجربه معنوی و توانایی عرفان اسلامی در راستای عرفان شرقی و غربی. زیرا علاوه بر تاریخچه مختصری از بررسی عرفان تطبیقی، سنخ شناسی معنویات و رویکردها.

این دفترچه شامل چهار مصاحبه و پنج مقاله است. این مصاحبه توسط محمدحسن یعقوبیان و سردبیری زینب توکلی انجام شده است. چهار مصاحبه «عرفان تطبیقی ​​به روایت ابوریحان بیرونی» در گفت‌وگو با منوچهر صدوقی سها، «عرفان تطبیقی ​​چیست، احکام و روش‌ها» در گفت‌وگو با همایون همتی، «عرفان تطبیقی ​​از ارزیابی نظری تا کاربرد عملی». در گفت و گو با حامد ناجی اصفهانی. حقایق معنوی و گفتگوهای فرا تاریخی با انشاالله رحمتی.

پس از سخنرانی، اولین مقاله با عنوان «بررسی تاریخی روشهای تطبیقی ​​در مطالعات دینی و عرفانی» به قلم مهدی لکزایی است. «مقایسه در لغت به معنای مقایسه و سنجش دو چیز با هم است و روش مقایسه ابزار تکمیلی قدرتمند و مؤثری است که با تعریف شباهت ها و تضادها به درک ماهیت موضوع مورد مطالعه کمک می کند و روش مقایسه با عرفان نیز قابل مشاهده است. از چهره هایی مانند داراشکوه و میرفندرسکی در دوران باستان گرفته تا حلقه ارانوس در دوران معاصر با این افراد مشاهیری چون رودولف اتو، لوئیس ماسینیون و هنری کربن که سعی در ایجاد پلی بین آنها داشتند.فرهنگ های شرقی و غربی.

مقاله دوم با عنوان «تبارشناسی و گونه‌شناسی عرفان تطبیقی ​​در ایران» به قلم محمدحسن یعقوبیان نوشته شده است: «این شیوه مقایسه ابوریحان بیرونی و دراشکوه با هانری کربن، ایزوتسو و شایگان به همکاران – زنده آن، شباهت‌های گوناگونی دارد. مرتبط، مرتبط، بین فرهنگی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گونه ها از نظر سبک، جهت و پارادایم و مدل های شباهت ها و تفاوت ها متفاوت هستند. یا اینکه غلبه مدل های منطقی و مقایسه ها به اشکال مختلف در روش های مختلف حتی تمایز و تمایز را حفظ کرده است. روش مقايسه را قبل از حقيقت به كار برد. اما با سازه انگاري معتدل و حفظ شباهت ها و تمايز و ارتباط با ديگران، مقايسه عرفاني بهتر ميسر مي شود.

سومین مقاله با عنوان «اصول و معیارهای سنخ شناسی عرفا» توسط احمد شاکرنژاد نوشته شده است: «این مقاله بر این اساس است که یک گونه شناسی زمانی مفید است که بتواند مصادیق گوناگونی از «تقسیم اقسام» را در بر گیرد تا محقق شود. مقایسه می تواند به کمک ابزار گونه شناسی درک بهتری از مقایسه دو عارف منتخب داشته باشد و همچنین به تفاوت ها و شباهت های مقایسه پی ببرد. این مقاله ابتدا اصول و معیارهایی را برای گونه شناسی عارفان ارائه می کند. سپس فهرستی از سؤالات مفید در ارزیابی گونه شناسی های موجود و سنجش اثربخشی آنها در پژوهش عرفان تطبیقی ​​ارائه می کند.

«چگونه در عرفان تطبیقی ​​بنویسیم» عنوان چهارمین مقاله نوشته هادی وکیلی است که در مطالعه موردی کتاب عرفان تطبیقی ​​ویرایش کاتز در این مقاله برای نشان دادن تحولات و این کاستی ها و در عین حال انجام شده است. زمان نشان دهنده ساختار بالقوه روش های آینده است.

«عرفان به مثابه مولفه ای بین فرهنگی» اثر اکارد ولتز گوتوالد، ترجمه علیرضا ساتسی به فارسی. «امروزه اکثر فیلسوفان و متکلمانی که در زمینه گفت‌وگوی بین‌فرهنگی کار می‌کنند، می‌پذیرند که هدف به طور کلی فراتر رفتن از همه اشکال و شمول‌ها است. اما این استدلال به این معنا نیست که گفت‌وگوی فرهنگی بین دین و فلسفه باید در دام بیفتد. نسبی گرایی. کار الهیات و فلسفه در رابطه با فرهنگ روشن است: به دنبال راه سومی برای بحث از خلاقیت است که فراتر از عملی و نسبی گرایی است. نویسنده در تحلیل خود نشان می دهد که چگونه نفوذ در عرفان رویکرد سومی را برای گفت و گو در حوزه خلاقیت در مواجهه با فلسفه؛ رویکردی کاربردی تر و نسبیت گرایی».

بخش دوم کتاب با عنوان «افکار و اندیشه» مشتمل بر دو مقاله است. مقاله اول با عنوان «تاویل در احیاء علم» است. لانه غزالی نوشته علیرضا سمنانی و مقاله دوم معنای زندگی و چرایی اهمیت آن نوشته سوزان گرگ ها و ترجمه فارسی اصغر افتخاری است.

بخش سوم این نشریه با عنوان «گزارش» حاوی مقاله ای با عنوان «عشق خدا و راز آفرینش» و گفتگوی فاطمه محمد و عبدالرضا مظاهری است.

آخرین قسمت نشریه با عنوان «کتاب» نوشته منیره پنجتانی، مصاحبه ای با امیر مازیار با عنوان «مشگله سحری» دارد. این بحث مروری بر اثر جدید امیر مازیار با عنوان رویا، استعاره و زبان دین: متن دینی به مثابه متن هنری است که به تعریف، تعریف و ارزیابی نظریه رؤیاهای تجربه دینی و وحی و جنبه‌های آن اختصاص دارد. که اولین بار در اثر فارابی آشکار شد، مازیار در پژوهش خود کوشید تا گزارشی مستند از آرای فیلسوفان مسلمان در این زمینه ارائه دهد. به نظر وی، به نظر می رسد که این نظریه برای دانشمندان و دانشمندان فلسفه اسلامی شناخته شده نیست; این نظریه که آشنایی فواید بسیاری دارد: از جمله آشکار ساختن شکوه عقل گرایی برای فیلسوفان مسلمان، حل مشکلاتی مانند نحوه گفتار خداوند و تضاد علم عقلی و متن وحی. جنبه های بنیادی نظریه رؤیا تجربه دینی و وحی ابتدا در اثر فارابی ارائه شده است.

در پایان کتاب ساسان یغمایی به معرفی کتاب های جدید پرداخت.

صد و شصت و دومین شماره از نشریه جدید حکمت و معرفت با عنوان «عرفان تطبیقی» به سرپرستی سردبیر و سردبیر انشالله رحمتی ویژه بهار 1401 با قیمت 45000 تومان برای علاقه مندان طراحی شده است.