مردم شیرینی موفقیت را بچشند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در همایش مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری کشور گفت: خودروهای بنزینی ساخت و فروختیم. ما خودمان ماهواره ساخته ایم و صادرکننده بسیاری از فناوری ها هستیم.
برخی از دستاوردهای ما واقعاً قدردانی نمی شوند. ما باید خیلی از مسائل را برای مردم توضیح دهیم. در زمینه رشد اقتصادی، فروش نفت، صادرات یا سلامت باید برای مردم توضیح داده شود.

وی افزود: موفقیت های خوبی داریم و باید برای مردم روشن شود که اگر بر طبل شادی موفقیت کوبیم مشکلات دیگر را فراموش نکنیم و به موقع دفاع و حمله کنیم و باید هماهنگ و هماهنگ عمل کنیم. یکسان.”

بهادری جهرمی گفت: باید در پیشبرد امور و اخبار مانند مردم عمل کنیم، اخبار شاد و امیدوارکننده و اخبار دستاوردها باید به خوبی به مردم ابلاغ شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: مدیران رسانه های استانی مسئول عملکرد ملی اطلاع رسانی و اطلاع رسانی هستند. محدوده ارزیابی ما در سطح ملی است و اطلاعاتی در مورد مواجهه استانی نداریم.

وی تصریح کرد: از نظر دستاوردهای استان مردم باید طعم شیرینی این دستاوردها را بچشند، یکی از راهکارهای این امر نگاه به تصاویر دستاوردها است.

بهادری جهرمی گفت: شما روابط عمومی ها باید صدای دستگاه ولایت و روشنایی برای مردم و همچنین صدای دستاوردهای استان در سراسر کشور باشید.