مراقبت از کودک – نیازهای رشدی کودک

پیشنهادهای مراقبت از کودک اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند زیرا بیش از هر زمان دیگری مورد تقاضا هستند. فشارهای زندگی خانواده ها را مجبور به استفاده از خدمات مهدکودک می کند. برخی از والدین باید کار کنند، برخی دیگر بازگشت به مدرسه را انتخاب کرده اند و برخی دیگر فعالیت های دیگری برای انجام دادن دارند. به همین دلیل مراکزی پدید آمده اند که خدمات مراقبت از کودک را با کیفیت بالا ارائه می دهند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که برای یافتن مرکز متناسب با نیازتان وقت بگذارید.

برنامه های کودک

اکثر برنامه های کودکان عمدتاً بر مراقبت و آموزش متمرکز هستند. مؤلفه آموزشی با توجه به مطالعات زیادی که انجام شده است در برنامه های مراقبت از کودکان گنجانده شده است. مطالعات نشان داد که تجربیات اولیه کودکان تأثیر زیادی بر رشد و حتی موفقیت تحصیلی آینده آنها دارد. مرکزی که مراقبت از کودک باکیفیت ارائه می‌کند باید برنامه‌هایی داشته باشد که شامل فعالیت‌ها و موادی باشد که نیازهای رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودک را برطرف کند.

رشد بدنی

بهترین شاخص رشد جسمانی کودک، رشد کودک است. داشتن یک رژیم غذایی سالم و مغذی برای رشد کودک مهم است، اما عوامل ژنتیکی نیز در این امر نقش دارند. مهارت های حرکتی، اعمال فیزیکی هستند که کودک برای ایجاد حرکات منظم و هماهنگ یاد می گیرد. مهارت های حرکتی درشت بیشتر است و شامل راه رفتن، دویدن، خزیدن و غلت زدن است. مهارت های حرکتی ظریف شامل هماهنگی دست و چشم، طراحی و نقاشی است. مرکز مراقبتی که انتخاب می‌کنید باید فعالیت‌هایی را ارائه دهد که مهارت‌های حرکتی کودک شما را توسعه داده و تغذیه سالم را ارائه دهد.

توسعه شناختی

رشد شناختی کودک با رشد مهارت های زبانی و توانایی ارزیابی موقعیت و تعیین کنش ها ارتباط دارد. کودک می تواند تجربیات گذشته را به خاطر بسپارد، اطلاعات را حفظ کند و مقایسه کند. درصد کمی از توانایی های شناختی کودک از درون می آید. با این حال، بیشتر مهارت های شناختی باید آموخته شوند.

رشد شناختی باید به طور طبیعی و در محیطی سالم صورت گیرد. اگر این اتفاق نیفتد، کودک دچار کمبود مهارت های شناختی می شود که بعداً اصلاح آن دشوار است. یک مهدکودک با کیفیت برنامه ای خواهد داشت که آزمایش، کشف، گوش دادن و صحبت کردن را تشویق می کند.

رشد اجتماعی / عاطفی

مراقبان یک راه عالی برای ارتقاء رشد اجتماعی / عاطفی سالم فرزند شما هستند. تجربیات اجتماعی مثبت در اوایل کودکی منجر به بلوغ عاطفی در مراحل بعدی زندگی کودک می شود. کودک می تواند تجربیات دوران کودکی خود را فراموش کند. با این حال، این تجربیات همچنان نقش بزرگی در تأثیرگذاری بر عواطف، شخصیت و سلامت اجتماعی/عاطفی کودک در ادامه بلوغ دارند.

مراکز مراقبت باید اطمینان حاصل کنند که کودکان در گروه هایی کار می کنند که خیلی بزرگ نیستند تا بتوانند به راحتی با همسالان خود ارتباط برقرار کنند. شما باید به کودک کمک کنید تا مهارت های تصمیم گیری را توسعه دهد و محیطی ایجاد کند که به او اجازه رشد و یادگیری را بدهد.

تصمیم گیری

مهم است که مرکزی را انتخاب کنید که تمام نیازهای رشدی کودک شما را برطرف کند تا بهترین شروع زندگی و چشم انداز موفقیت تحصیلی و اجتماعی در آینده را برای او فراهم کند.