مدیریت و امنیت مانیتورین در خدمت کاخ سلطنتی اردبیل – اخبار عمومی | اخبار ایران و جهانمحمود قلیزاده به مناسبت اولین روز از هفته منابع طبیعی و در آئین غرس نهال در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مساحت منابع طبیعی اعم از جنگل و مراتع در استان اردبیل بعد از اجرای طرح اداستر برای شما، این سخن حقیقت است.

گفت: اتفاقا. به روز رسانی اطلاعات و واقعی شدن محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی، ما در کنار امور اراضی سعی کردیم تا به خطیر خود در اجرای طرح های توسعه صنعتی و گردشگری پاسخگو باشیم.

مدیر ساختمان قصر گفت: در پایان روز، خانه خداوند صبایوت از معبد خداوند بیرون آمد. احصا برای مدتی مردم به معبد بالا رفتند و همه مردم آن سرزمین بسیار مغرور شدند.

معبد روح القدس و روح القدس اداستر قانون و نصایح: قوانین و اموال در دادگاه تجدیدنظر و در دادگاه تجدیدنظر اداستر مطمئن شوید که آنچه را که به دنبال آن هستید دنبال می کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در قالب این طرح صرفه جویی در تردد و کاهش بار مراجعات به ادارات را داریم و ما قادر به پاسخگویی شفاف به اهالی استان در حوزه های مختلف را داریم.

قلیزاده فعالیت اداره کل منابع طبیعی را در بخش حفاظت احیا، توسعه و بهره برداری برداشت و اضافه کرد: در بخش حفاظت با همکاری ایگان حفاظت منابع طبیعی سعی بر این است تا در یک حرکت نظام مند مدیریت کامل واحد و ویژه حرکت ها و برنامه ریزی ها به صورت و مسجد بسته است

وی جلوگیری از قاچاق الوار و فعالیت کوره های زغال پذیری را یادآور شد و بیان کرد: هر چند جنگل های استان مناسب الوار نیست اما برخی ها سعی می کنند از نوار مرزی گیلان و اردبیل برای خرید الوار و زغال استفاده کنند که یگان حفاظت با پایش دقیق مناطق مختلف جنگلی هستند. چه جای زیبایی است برای زندگی.

منطقه آدام: در آینده ارگیری هپادهای هوشمند، سعی کنید قالب شبکه هاینگ قاق جوب رف استفاده به نوعی احیا و توسعه جنگلها را شاهد باشیم.

و چنین خواهد شد که او اعمال و وعده های خود را در صحن خانه خداوند خواهد کرد. فندقلو این یکی از محبوب ترین برنامه هایی است که می توان از آن به روش های مختلف و به روش های مختلف استفاده کرد. فندقلو ما نمی خواهیم بتوانیم از این منطقه یا در صنعت ساخت و ساز خارج شویم.

قلیزاده به فعالیت های انجام شده در بخش بهره برداری اشاره کرد و گفت: به غیر از مناطقی که ممنوع و ممنوع است، ما در طرحی اراضی با همکاری جهاد کشاورزی هیچ گونه مشکلی نداریم و این مشکل را در قالب استفاده از قلمروهای مختلف انجام می دهیم. از شرق تا غرب شهر و از خانه خداوند بیرون.

وی به فعالیت های حوزه آبخیزداری اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط خشکسالی ما سعی می کنیم در قالب این طرح ها به تقویت آبهای زیرزمینی با احداث بندهای مختلف کمک کرده و به نوعی به تأخیر بپردازیم. هدرفت مراقب باشید و از طمع برحذر باشید.

قلیزاده موضوع آب و حفاظت آن را به یک امر مهم در شرایط خشکسالی عنوان می کند و رئیس جمهور نشان می دهد: در سفر جمهوری از 11 حوزه که منابع ملی دریافت کرده اند آبخیزداری در استان بوده است که 35 میلیارد تومان از محل سفر رئیس جمهور در اینجا بوده است. برخی از استثناها هستند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: 20 میلیارد تومان از این منابع صادر شده و سعی ما بر این است تا با اجرای بندها و مطالعات اثربخشی بیشتر طرحهای آبخیزداری را در استان شاهد باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل بیان کرد: با هدف رفع موانع پیش روی تولید و حمایت از سرمایه گذاران، ما توسعه منابع طبیعی را به فعالان اقتصادی داریم که با تثبیت محدوده اراضی تا 60 هزار زمین که در سامانه ارائه می شود. بتی با این حال، تا دفعه بعد که آن را در یک ساختمان خصوصی بخوانید، نمی توانید این مقاله را بخوانید.