مدیران برای فروش دارایی های مازاد دولتی پای کار بیایند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زکریان ظهر یکشنبه در کارگروه تولید استانی اظهار داشت: پیش بینی 200 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اموال دولت برای استان در سال جاری انجام شد.

وی گفت: تاکنون 63 ملک دولتی مازاد در استان و 45 فقره مجوز فروش وجود دارد.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته 18 خانه به ارزش 28 میلیارد و 700 میلیون تومان فروخته شد.

وی گفت: بیشترین دارایی ها مربوط به جهاد کشاورزی و دامپزشکی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: مشکل تغییر کاربری، مقاومت مدیران در برابر دستگاه های اجرایی و وجود دارایی های بدون سند از جمله آنهاست که بزرگترین مانع فروش دارایی های مازاد دولت در جنوب است. خراسان.

وی بیان کرد: همچنین عدم ثبت در سامانه، نیاز به فروش یکباره ملک و هزینه کارشناسان حقوقی از دیگر موانع فروش دارایی های مازاد دولت در خراسان جنوبی است.

زکریان گفت: برای عمل به تعهد استان در فروش مازاد دولت باید از مدیران خدمات عمومی حمایت بیشتری شود.