مخالفت برخی مراجع با سرمایه گذاری – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه مقدار کمی کرمان از عدم همکاری و گاه مقاومت برخی مراجع و نهادها با سرمایه گذاران انتقاد کرد و گفت: یکی از اصلی ترین سیاست های اداری استان کرمان جذب سرمایه گذار است که پول برای توسعه طرح تولید و توسعه در استان قرار داده ایم و جدی می گذاریم. تاکید بر آن توجه.

وی گفت: برخی از مدیران و نهادهای دولتی مخالف سرمایه گذاری هستند و این موضوع سوال هایی را ایجاد می کند و باید به آن دقت شود.

وی عدد 29 کرمان را در کسب و کار دانست و گفت: این عدد از نگاه برخی مدیران برمی آید، باید از سرمایه گذاران حمایت کنیم و مانع نباشیم.

استاندار کرمان گفت: این نگاه نیاز به اصلاح سریع دارد و برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه کرمان باید این شرایط تغییر کند.

وی گفت: سرمایه گذاران می خواهند کار کنند اما موانعی وجود دارد که نمی توان آنها را پذیرفت.