محتوای چربی برآورد شده در عضلات توسط سونوگرافی ممکن است یک شاخص سلامت جسمی شود

عضله

 

دکتر هوی جو جوان گفت: سونوگرافی برای بررسی چربی عضله در افراد خاص مفید است. به دلیل اینکه روش های دیگر تصویربرداری مانند DXA، MRI و CT به خوبی در افرادی که دارای ایمپلنت های فلزی، اسپاسم عضلانی، چاق یا باردار هستند، به خوبی کار نمی کند. پس بنابراین سونوگرافی به دلیل اینکه کم هزینه تر و در دسترس تر است در مقایسه با سایر روشهای تصویربرداری سودمندتر است.
در این بررسی درصد چربی عضلانی عضلات در اندام تحتانی که توسط سونوگرافی مشخص شده بود با سطح فعالیت بدنی رابطه معکوس و با شاخص توده بدن (BMI) رابطه ی مستقیم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید