مازندران با شتاب به سوی پیری می رود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش پرس از مهر، محمدعلی محسنی عصر پنجشنبه در نشست نقشه برداری راه اندازی دانشکده پزشکی و علوم پزشکی غرب مازندران در اردوگاه حبیب. پسر از یکی از شاخص های موفقیت کشور، ارائه و گسترش خدمات پزشکی و آزمایشات پزشکی است که پس از پیگیری های انجام شده مجوز آن توسط دانشگاه علوم پزشکی صادر شد.

وی راه اندازی این مدرسه را اقدامی مهم، بلندمدت و نادر برای منطقه در مدت زمان کوتاه دانست.

وی افزود: مازندران پس از گیلان دومین استانی است که به سرعت در حال پیر شدن است و باید با این زیرساخت ها به طور مستقل این تهدیدها و فرصت ها را در غرب استان در نظر گرفت و بر این اساس اقداماتی انجام داد. غرب مازندران.

محسنی بندپی افزود: محل استقرار این زیرساخت برای مردم مهم نیست بلکه ارائه خدمات و عدالت مهم است و قلمرو داده شد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره انتقاداتی که پیرامون ساخت مدرسه در تنکابن وجود دارد، گفت: همکاران بهداشتی و درمانی ما در رامسر معتقدند که این مدرسه باید در رامسر باشد و نباید مردم بین این درگیری ها گرفتار شوند و باید تحت درمان پزشکی قرار گیرند. سرویس..