لیست رتبه های برتر آزمون دایره المعارف پزشکی منتشر شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی شصت و نهمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و ششمین دوره آزمون دانشنامه رشته و فوق تخصصی پزشکی روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه برگزار شد که شامل ۴۵۰۰ نفر در ۱۲ حوزه مطالعاتی در درمان های منتخب بود. دانشگاه علوم

آزمون شفاهی در مرکز تهران و بیمارستان ها و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی برای بخش خصوصی و خصوصی از 31 تا 3 شهریور برگزار شد.

نتایج نهایی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد و همچنین فهرست رتبه های برتر آزمون های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شامل 5 درصد برتر و به ویژه 10 درصد منتشر شد. در مرکز سنجش آموزش پزشکی.

فهرست الفبای 10 درصد اول دانشنامه ویژه (دفتر ویژه) (دوره 69) سال 1401 در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102296&type=application/pdf.

همچنین فهرست حروف الفبای 5 درصد اول دانشنامه ویژه (قسمت 69) شهریور 1401 در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102295&type=application/pdf.

فهرست الفبایی 10 درصد اول مبحث سی و ششم دانشنامه فوق تخصصی (دفتر فوق تخصصی) 1401 نیز در این لینک https://www .sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid =102294&type=application/pdf.

آزمون دایره المعارف پزشکی بالینی تخصصی و فوق تخصصی بالاترین آزمون کشور است که برای تکمیل تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی توسط دستیاران گرفته می شود و افرادی که نمره بالایی کسب می کنند می توانند وارد هیئت علمی دانشگاه پزشکی در رشته تخصصی و فوق تخصصی شوند. آنها. مهارت های پزشکی دارند