لگ تاک نشسته

جلو بازو لاری با دستگاه

جلو بازو لاری با دستگاه

2019-06-11

هیپ تراست با هالتر

هیپ تراست با هالتر

2019-06-12

لگ تاک نشسته

آناتومی بدن ( عضلات شکم )
آناتومی بدن ( عضلات شکم )
  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله شکم
  • نوع تمرین : قدرتی
  • مکانیک : ترکیبی
  • سطح تمرین : مبتدی
  • ابزار مورد نیاز این تمرین : وزن بدن
  1. در حالی که لگن شما روی لبه نیمکت قرار دارد ، بنشینید و با دست های خود دو طرف نیمکت را بگیرید و پاهای خود را تا محلی که با سطح زمین موازی شوند بالا ببرید. بالا تنه خود را به سمت عقب مایل کرده و با استفاده از عضلات شکم تعادل خود را حفظ کنید. این نقطه شروع تمرین لگ تاک نشسته است.
  2. اکنون هم زمان با بیرون دادن نفس ( بازدم ) و خم کردن زانوها ، پاهای خود را به سمت بالا تنه جمع کنید. در بالاترین محل از دامنه حرکت عضلات شکم را منقبض کنید. انقباض را برای لحظه ای حفظ کرده ، سپس هم زمان با برگرداندن پاها به محل شروع ، نفس را داخل دهید ( دم ). در هنگام انجام دادن تمرین لگ تاک نشسته ، روی عضلات شکم تمرکز کنید.
  3. تا جایی که می توانید این حرکت را تکرار کنید.
حرکت لگ تاک نشسته
حرکت لگ تاک نشسته

نکات کلیدی :

  • تمرین لگ تاک نشسته را به آرامی و با کنترل کامل انجام دهید تا از مزایای آن بهره مند شوید.
  • می توانید با نگه داشتن یک دمبل مابین پاهای خود ، شدت این تمرین را افزایش دهید.
آموزش اجرای صحیح حرکت لگ تاک نشسته

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت شکم و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید