لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، “لولا داسلیوا“نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل علیه”زئیر بولسونارورئیس جمهور فعلی این کشور پیروز شده است.

بر اساس این گزارش، از 99.5 درصد آرای شمارش شده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل، لولا داسیلوا 50.86 درصد و بولسونارو آنها 49.14 درصد آرا را به دست آوردند.

در همین راستا کمیسیون عالی انتخابات برزیل از پیروزی لولا داسیلوا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و برزیلی ها برای رای دادن به روسای جمهور و فرمانداران 12 ایالت رفتند.

لولا داسیلوا چهار سال است که رئیس جمهور برزیل بوده و بین سال های 2003 تا 2011 این سمت را بر عهده داشته است.