لزوم ورود به گروه‌های معنوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی برای تعیین نشاط در همسایگی – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحجت الاسلام مهدی فوقی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار مهر در رابطه با نزدیکی ایام عید سعید فطر گفت: در نظر گرفتن ما ورود به گروه {تبلیغات} اسلامی استان اصفهان به نرم افزار‌های کاملا شاد این استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازمه این ماده نمایشگاه جایگاه لذت در داخل مذهب برای افراد است.

وی افزود: نیاز به نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی روحیه امیدواری برای افراد تبیین شود، در داخل همین راستا نشستی همراه خود حضور گروه‌های سرود استان اصفهان برگزار شد آن خواهد شد نسبت به تاکید روایات بر لذت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت آنها خواهند شد همراه خود لذت ائمه درست مثل ناراحتی آنها خواهند شد در کنار همراه خود ناراحتی ائمه آگاه باشید ویژه شد.

مدیرکل گروه {تبلیغات} اسلامی استان اصفهان یکپارچه داد: راه اندازی روحیه در همسایگی ویژه به ویژه بین نوجوانان و جوانان یکی از آنها در نظر گرفته {وظایف} عمده گروه {تبلیغات} اسلامی است کدام ممکن است مصادیق آن خواهد شد در داخل جاری ارزیابی است، {در حالی که} از قبلً {در این} بخش به دلیل سوی گروه معنوی هیچ کاری مشارکت در نشده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های سرود در کنار همراه خود سرودهای معنوی یکی از آنها در نظر گرفته این راهی که در آن‌ها است.

وی اضافه کرد: برگزاری کنفرانس‌های میدانی معنادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی مجالس کاملا شاد به دلیل نه نرم افزار‌های مدنظر لذت آور است کدام ممکن است بعد به دلیل برگزاری نماز عید فطر این نرم افزار‌ها مدنظر است، ممکن است حتی بعد به دلیل برگزاری نماز عید فطر در داخل مشابه محل گروه‌های سرود مختلف برای تحمیل حاضر می‌شوند.

فوقی تاکید کرد: به دلیل موثرین بخش ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب، فعالان بخش علمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان امور زیبایی شناختی خواهشمندم در داخل ماده نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی امیدواری در همسایگی خوب {کار} {تخصصی} را تحریک کردن کنیم، تاکید روایات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان ما راه اندازی لذت {بوده است} کدام ممکن است می‌تواند برای {درمان} {بیماری}‌های درست مثل مالیخولیا مؤثر باشد یا نباشد