لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک تصویب شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، اولین ملاقات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی امتیازات در نهمین دوره خود برگزار شد.

در آغاز این ملاقات که دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای تشخیص کرامت نیز با استناد به آیین نامه داخلی این شورا گفت: در اول ملاقات کمیسیون برای هر دوره، رئیس جمهور و معاون رئيس جمهور کمیته توسط اعضا انتخاب می شود و زمان جلسات کمیته تعیین می شود.

دبیر شورای شایستگی در باره اهمیت و گستره کاری و نقش کمیسیون حقوقی و قضایی در مجمع گفت: طرح جنجالی مجلس و شورای نگهبان در باره تصمیم گیری در مورد شایستگی که بسیار حساس و مهم است، غالباً در کمیسیون های حقوقی و قضایی و همچنین در اصلاح و اصلاح خط مشی کلی نظام که رسالت اصلی تصمیم فصل نهم تلقی می شود، مورد استناد قرار می گیرد. قرارداد. و کمیسیون حقوقی و قضایی علاوه بر مشارکت مستقیم در خط مشی کلی 2 و به طور غیر مستقیم در سایر سیاست های کلی 2 مسئولیت دارد، باید در مورد سایر سیاست ها نیز نظر قانونی بدهد.

ذوالقدر افزود: در قانون جدید دیوان عالی محاسبات مجلس که به زودی منتشر می شود. پیشبند كميسيون مجمع در جهت تكميل در نظارت بر حسن اجراي سياست كلي و نظارت بر تصويب شوراي اسلامي از نظر انطباق يا عدم مغايرت با خط مشي كلي مشاركت خواهد داشت. مسئول کمیسیون حقوقی و قضایی است و نیازمند کار قانونی این کمیسیون است.

در این ملاقاتهیأت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رأی اعضا به رأی گذاشته شد. حجت الاسلام محسنی دریای اژه آه تو با سنگ به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان معاون رئيس جمهور کمیسیون حقوقی و قضایی انتخاب شد.

در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، تعارض شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در پایان با سنگ نظر شوراي اسلامي معتبر پذيرفته شد.

در این ملاقات ولی حجت الاسلام غلامحسین محسنی دریای اژه آه توبا حضور آیت الله محسن اراکی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی، محمد فروزنده، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجلس سنا، گزارشی از عملکرد کمیته و کارگروه این کمیسیون در دبیرخانه ارائه شد. نشان داده شده.