قیمت مرغ در 4 تیر 57 هزار و 500 تن در هر کیلو – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بستگی دارد به گزارش میدانی، قیمت جوجه کامل نو، بسته (موضوع جلد (کیسه نایلونی) امروز شنبه 25 تیر 1401 در بازار تهران کیلویی 57500 اشک است.

عنوان قیمت به تومان
مرغ کامل تازه، کیسه بسته بندی شده (موضوع جلد کیسه نایلونی) ، 50
سینه مرغ بدون پوست ۶۹۰۰۰
شانه مرغ ، 50
سینه مرغ با پوست 10000
استخوانهای مرغ 150
ساق و سر مرغ بدون پوست 00
سینه مرغ ۱۸۰۰۰
سینه مرغ بدون استخوان با شانه ۹۹۰۰۰
فیله مرغ 00