قیمت جدید ماکارونی اعلام شد
با تصویب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، قیمت ماکارونی اعلام شد.