قوانین واردات خودرو در صف ورود به ادارات دولتی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی امین امشب در برنامه خط اول با اشاره به مصوبه هشت گانه خودروسازی گفت: مشکل صنعت خودرو 40 ساله است و باید یک بار برای همیشه حل شود. ، این دستورات موقت هستند. که یا صدق می کند زمان بر است؛ به عنوان مثال تمدید مدت بیمه خودرو اجرا شد. رئیس جمهور همچنین پیش بینی کرد که تولید خودرو تا 50 درصد افزایش یابد و در 1400 دستگاه کمتر از 900 هزار خودرو تولید شود و امسال بیش از 1.5 میلیون دستگاه تولید شود.