قطعی آب همچنان برای بهره برداری از مشتریان تهرانی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فکر سیما، مختاری رئیس بهره برداری آب منطقه 4 گفت: ظرفیت ذخیره سازی آب تهران به یک میلیون مترمکعب رسیده است اما همچنان شکاف زیادی در دسترسی، آب و مصرف جمعیت تهران وجود دارد.

همانطور که وی همچنین گفت: علاوه بر کاهش مصرف آب نامناسب، آگاهی عمومی از مدیریت مصرف به ویژه قطع منازل نقش موثری در کاهش مصرف دارد.

مدیر بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب منطقه 4 گفت: تخلیه لوله های آب یا سرویس های بهداشتی در منازل سالانه 80 هزار لیتر آب را هدر می دهد که برابر با سه بار استحمام افراد در سال است.

همچنین به گفته مختاری، یک شیر آب به ظاهر ساده در ساختمان به طور متوسط ​​روزانه 7 لیتر آب مصرف می کند که در طول سال به طور متوسط ​​2700 لیتر آب را شامل می شود. و همینطور این میزان آب معادل نیاز 20 نفر در سال است.