قاضی کدام ممکن است استقلال را منفجر کرد/ گل محمدی حق داشت آزرده شود – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی پس به دلیل دیدار این کارکنان مقابل استقلال ذکر شد: ما کیفیت بالا برخاستن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {دقیقه} اول زمان خوبی را به دلیل بازو دادیم با این وجود توانستیم در داخل فینال {دقیقه} فصل اول گلزنی کنیم. “

وی ذکر شد: {متاسفانه} داور کیفیت بالا تفریحی را به هم زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستیم کانون اصلی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده دهیم.

ترابی افزود: داور تمام خطاها استقلال را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث عصبانیت کارکنان ما شد.

وی خواهد شد دانستن درباره عادات یحیی گل محمدی ذکر شد: نیاز به به او می رود حق بدهیم. او می رود ترسناک بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وجود می آورد کدام ممکن است به دلیل گل های ناعادلانه ای کدام ممکن است ما می خوردیم ناراحت است.

استقلالی ها در طولانی مدت خاطرنشان کردند: لیگ ادامه دارد تمام نشده است. ادامه دارد زمان زیادی باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل می تواند باشد به همان اندازه نارسایی استقلال برطرف شود.