فیله کمر درازکش

جلو پا دستگاه

جلو پا دستگاه

2019-06-17

بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز

2019-06-17

فیله کمر درازکش ( سوپرمن ) تمرینی است که برای جداسازی عضلات پشت مورد استفاده قرار می گیرد. سعی کنید کشش بیش از حدی بر روی ستون فقرات خود وارد نکنید.

آناتومی بدن ( قسمت پشت )
آناتومی بدن ( قسمت پشت )
  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : قسمت پشت
  • نوع تمرین : قدرتی
  • مکانیک : جداسازی
  • سطح تمرین : مبتدی
  • نوع نیرو : مفصلی ( دو طرفه )
  • عضلات ثانویه درگیر در این تمرین : ماهیچه سرین

نحوه انجام تمرین فیله کمر درازکش ( سوپرمن ) :

  1. در حالت درازکش ( متمایل ) به گونه ای قرار بگیرید که هر دو دستتان را در مقابل خود تا جایی که امکان دارد بکشید ( و یا پشت کمرتان ). پاهایتان نیز باید چسبیده به هم باشند.
  2. با انقباض فیله ستون فقرات ، پشت کمر خود را بکشید.
  3. به آرامی به نقطه شروع برگردید و تا جایی که می توانید تمرین فیله کمر درازکش را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

  • هنگام اتمام تمرین ، سعی کنید فشار زیادی روی شکم و ماهیچه سرین خود وارد کنید. احساس فشار و یا درد روی استخوان های مهره ستون فقرات ، نشان دهنده کشش بیش از حد بر روی برخی مهره های کمر است.
آموزش اجرای صحیح فیله کمر درازکش ( سوپرمن )

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه فیلم بدنسازی و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید