فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله دور کننده
  • نوع تمرین : کششی
  • وسایل مورد نیاز : فوم رولر
  • مکانیک : جداسازی
  • سطح تمرین : متوسط
  • عضلات فرعی درگیر در این تمرین : ماهیچه سرین
آناتومی بدن - عضله دور کننده ران
آناتومی بدن – عضله دور کننده ران

نحوه اجرای تمرین فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال :

  1. به گونه ای به بغل دراز بکشید که پای زیرین از ناحیه زانو و لگن روی فوم رولر قرار داشته باشد. پای دیگر می تواند در مقابل شما روی زمین قرار داشته باشد. تا جای ممکن وزن خود را روی پای زیرین قرار دهید. نیازی نیست که پای زیرین روی زمین قرار داشته باشد. دقت کنید که ماهیچه های پای زیرین آزاد باشند.
  2. از ناحیه لگن تا زانو پای خود را روی فوم رولر حرکت دهید و در نقاط کوفتگی بین 10 تا 20 ثانیه مکث کنید.
  3. این تمرین را با پای مخالف تکرار کنید.
  4. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت ران و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید