فصل سوم ارتقای سیستم الکترونیکی در کاخ فلک الافلاک آغاز شد-خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی روز سه شنبه در سخنانی اظهار داشت: معاونت میراث فرهنگی در این اداره کل پروژه ای را بر اساس استانداردهای ساختمان های مسکونی، تاریخچه حفاظت و ارتقای برق رسانی کاخ تهیه کرده است که این پروژه را بر اساس استانداردهای ساختمان های مسکونی تهیه کرده است. پس از تکمیل و تایید مدیرکل آماده راه اندازی موزه در کشور می باشد.

وی در خصوص زمان بر بودن و پیچیده بودن این پروژه گفت: پروژه بهسازی و حفاظت از استحکامات صورت فلکی با توجه به اعتبارات اختصاص یافته برای این پروژه به تدریج در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ادامه داد: پس از اتمام فاز دوم، اجرای فاز سوم این طرح با تکمیل قرارداد با کارآفرینان ماهر آغاز شد.

قاسمی در تشریح نقاط عطف مهم انجام شده در این پروژه گفت: ارتقای برق و امنیت این بنای بزرگ و تاریخی شامل تعویض سیم های قدیمی با سیم های ناموجود است، آتش سوزی، برچیدن الحاقیه های قدیمی و سیم های نامتعادل، استفاده از روشنایی مخفی و در نهایت تسهیل در ساختمان کاخ.سیستم های الکتریکی. این صورت فلکی است.