فشار خون کارکنان باید به طور مرتب کنترل شود / 9 عامل کاهش دهنده خطر-خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر طیبه نجفی مقدم در کارگاه آموزشی تشویقی پیام خبرنگاران سلامت با تفسیر اسناد بین المللی بیماری غیر قابل انتقال این بیماری ها شامل دیابت، بیماری های قلبی (ارتش و فشار خون بالا)، بیماری های تنفسی و سرطان است.

وی افزود: 25 درصد تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت و مابقی در اختیار سایر نهادها است.

نجفی مقدم گفت: بر اساس هدف سند بیماری های غیرواگیر باید 25 درصد از مرگ های زودرس ناشی از این بیماری ها کاهش یابد. سایت اینترنتی به کمیته اطلاع دهید غیر قابل انتقال شروع شد و پیام داد خبرنگاران سلامت همه موسسات می توانند از راهنمای ملی پزشکان برای غیر مامایی و زنان استفاده کنند.

وی تشریح کرد: 9 عامل خطر و اهداف صندوق ملی بیماری های غیرواگیر؛ کاهش مصرف الکل، فعالیت بدنی مناسب، مصرف نمک حاوی ید، کاهش مصرف سیگار، کنترل فشار خون، کاهش چاقی، کنترل دیابت و قند خون، خون، دسترسی به فناوری پزشکی، کاهش خطر و مصرف مواد مخدر، دسترسی به روان درمانی و در نهایت کنترل مصرف چربی

نجفی مقدم افزود: در همه نهادها، مردمی و محیط های کاری، فشار خون افراد، کارگران و نیروها باید کنترل شود و تشکل ها برای استقرار دبیر قانونی – بهداشت و درمان در نهاد خود تلاش کنند.

وی با تاکید بر لزوم کنترل تولید محتوا در حوزه مستندسازی ملی بیماری های غیرواگیر، گفت: نیروی آموزشی، بررسی اسناد استانی، تشکیل کارگروه ها، تعیین نمایندگان تام الاختیار. لازم نیست و همکاری با آموزش مدیریت پروژه یکی از مهم ترین الزامات مستندسازی ملی بیماری های غیرواگیر در سازمان ها می باشد.