فشار خون را باید با دو دست چک کرد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانگزارش خ برنگر مهر به نقل از دارو توجه داشته باشید، با توجه به این مطالعه، در حالی که توصیه فعلی استفاده از اعداد بالاتر را می طلبد، هیچ مدرک قبلی در ادبیات علمی برای حمایت از این عمل وجود نداشت.

کریستوفر کلارک، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه اکستر انگلیس گفت: “اگر فقط یک پرس بازو گرفته شود، نمی دانید چه کسی از نظر تعداد پرس بازو برتر است. و اگر فشار خون بالا را درمان نکنید، نمی توانید آن را درمان کنید. اکنون می‌توانیم از به رسمیت شناختن قرائت‌های بالاتر از هر دو بازو حمایت کنیم.»

اگر عدد سیستولیک – عدد بالایی – 130 میلی متر جیوه یا بیشتر باشد یا مقدار دیاستولیک – عدد پایینی 80 میلی متر جیوه یا بیشتر باشد، فشار خون بالا در نظر گرفته می شود. فشار خون بالا می تواند منجر به حملات قلبی، سکته مغزی و سکته شود.

در مطالعه جدید، محققان داده های پزشکی 53172 بزرگسال از 23 مطالعه در کشورهای سراسر جهان را تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان در 60 سالگی بودند.

به گفته محققان، اگر فقط فشار خون یک بازو بررسی شود و این عدد پایین باشد، 12 درصد از افراد مبتلا به فشار خون بالا به فشار خون مبتلا نمی شوند.

نویسندگان خاطرنشان کردند که از آنجایی که فشار خون بالا برای کمک به محاسبه خطر بیماری قلبی نیز استفاده می شود، ندانستن فشار خون بالا می تواند عواقب جدی داشته باشد.