فریاد {آزادی}‌خواهی بدون خط مرزی – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر گروه استان‌ها، محدثه احمدی: در داخل روزهای پایانی ماه میهمانی خدا، مردم به دلیل جنس مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطوفت در داخل راستای باور آزادسازی سرزمین اشغالی فلسطین کروی هم آمده‌اند به همان اندازه رژیم صهیونیستی را محکوم کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اطلاع رسانی «در حال مرگ بر اسرائیل» نیازمند نابودی این رژیم ستمگر شوند.

{هر} ساله در داخل فینال جمعه ماه مبارک رمضان، {آزادی}‌خواهان جهان به‌منظور ابراز حمایت به دلیل فلسطینیان به جاده‌ها می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سردادن مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی علیه صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم اسرائیل، همبستگی شخصی را همراه خود ملت مظلوم فلسطین گفتن می‌دارند؛ این مناسبت یکسال بعد به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرموده رئیس کبیر انقلاب امام خمینی (ره) در داخل روز ۱۳ رمضان ۱۳۹۹ ق (۱۶ مرداد ۱۳۵۸ ش) در داخل پیامی خطاب به مسلمین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان، تصمیم گیری شد کدام ممکن است فینال جمعه ماه رمضان، «روز قدس» عنوان‌گذاری شد.

ایشان به دلیل مسلمانان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های اسلامی خواستند برای نیاز به کردن بازو رژیم اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانان آن خواهد شد به هم بپیوندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد پس به همان اندازه به در امروز سالانه شگفت انگیز‌تر به دلیل پیش این {مراسم} برگزار می‌شود؛ در داخل امروز مردمان می‌آیند به همان اندازه مخالفت شخصی را همراه خود این رژیم اشغالگر به رخ جهانیان بکشند.

فریاد آزادی‌خواهی بدون مرز

به دلیل حضور به همان اندازه حصول

حضوری چنین همراه خود عظمت، کمی فقط عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه دیدنی است؛ بعد به دلیل 2 12 ماه به {شرایط} نامناسب پاندمی کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور نداشتن مردمان {در این} مناسبت، در امروز جاده‌های مشهد مقدس مملو به دلیل افرادی شده بود کدام ممکن است همراه خود مشت‌هایی گره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سردادن مانترا «در حال مرگ بر آمریکا»، «فلسطین، فلسطین حمایتت می‌کنیم»، «اسرائیل، اسرائیل در داخل به درت می‌کنیم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پلاکاردهایی به بازو، پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان، یکی همراه خود عصا یکی دیگر همراه خود ویلچر، {مادران} همراه خود کودکانی در داخل آغوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دهان روزه حضور بهم رسانیده به همان اندازه بتوانند مظلومیت این ملت ستم‌دیده را به تمام دنیا نماد دهند؛ آوای گروه‌های سرود بچه ها بیش به دلیل {هر} روزی مردمان را به وجد می‌آورد، گویی می‌خواهند به دلیل حقوق هم‌وطن شخصی حمایت کنند.

فریاد آزادی‌خواهی بدون مرز

ما کل شما مسلمانیم

رئیس کبیر انقلاب در موضوع روز قدس فرموده بوده اند: «روز قدس به ساده روز فلسطین نباید باشد، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است؛ آری مسلمان در دسترس بودن کدام ممکن است ملیت نمی‌شناسد چرا کدام ممکن است کل شما ما برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران {یکدیگر} هستیم؛ روز قدس در داخل تقویم جمهوری اسلامی ایران زمانی مناسب است؛ ملت ایران همواره یاری‌گر مظلومان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر شخصی شغل می‌داند به همان اندازه همراه خود حضور حداکثری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جای توان بر حق در دسترس بودن حفاظت این مردمان شریف را به گزارش برساند به همان اندازه روزی کدام ممکن است نه هیچ اشغالگری در داخل سرزمین قدس شریف نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفین همراه خود مستکبرین مقابله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بسیار مهم حصول یابد.»

فریاد آزادی‌خواهی بدون مرز

مردمان همه وقت در داخل صحنه، پای {کار} نظام ایستاده‌اند

کل شما آمده‌اند، به دلیل مردمان گرفته به همان اندازه مسئولین؛ {در این} میان حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، مشاور مردمان مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلات در داخل مجلس شورای اسلامی نیز {در این} راهپیمایی حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اتصال امروز اظهار داشت: «کسب اطلاعات در مورد این حضور حرفی نمی‌توان زد، تنها واقعی نیاز به به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توجه میدان دید؛ علی رغم تمامی مسائلی کدام ممکن است ممکن است وجود داشته باشد، در امروز به دلیل پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان گرفته به همان اندازه اشخاص حقیقی تحصیل‌کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی به دلیل تمامی اقشار حضوری چنین بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر شور داشتند.

وی شکسته نشده داد: این مناسبت در داخل بردارنده پیام‌های مهمی است؛ اولیه آن خواهد شد پیامی به جریانات دشمنان ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید غده سرطانی جهان دارد کدام ممکن است مثبت باشند، طبق فرموده مقام معظم مدیریت ما در نقطه از‌ای این مناسبت هستیم تخصصی ایجاد می کند 12 ماه بلند مدت این رژیم صهیونیستی به دلیل جهان پاک بشود کدام ممکن است قطعاً نیز محقق احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام موارد زیر به مسئولین داخل است؛ ضمن توجه داشتن به تمامی مشکلاتی کدام ممکن است مردمان به دلیل جمله در داخل امتیازات مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی دارند با این وجود کنار هم قرار دادن‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت پای {کار} این نظام ایستاده‌اند.

پژمانفر {تأکید کرد}: با این وجود این به معنای رضایت به دلیل مجلس، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه نباید باشد متوسط معنای آن خواهد شد پای {کار} در دسترس بودن این مردمان است؛ در عوض نیز گلایه‌هایی دارند کدام ممکن است این مسائل نیاز به برای عجله برطرف شود.

فریاد آزادی‌خواهی بدون مرز

به سوی بارگاه آفتاب

خیل به یادماندنی گروه به دلیل جاده‌های منتهی به حرم مطهر حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرانجام} به مقصود آخرین مخصوصاً حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع) می‌رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پیشگاه حضرت ضمن پرداختن به جانب‌{داری} به دلیل قبله مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت به دلیل مظلومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حکم دادن ظالمین همراه خود اقامه نماز {ظهر} در داخل بارگاه رضوی به نوک این مناسبت می‌رسند.

بعد از همه {نشستن} پای صحبت فرماندهی غیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشید همچون سردار سرلشکر اسماعیل قاآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به آن بیان نشده‌های رویارویی همراه خود رژیم غاصب صهیونیستی، شیرینی این راهپیمایی را دوچندان کرد.

این راهپیمایی در داخل سایر شهرستان‌های خراسان رضوی همچون نیشابور، کاشمر، تایباد، گناباد، قوچان، تربت حیدریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام عوامل خراسان رضوی چشمگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوری نمونه‌زدنی برگزار شد، گویی 2 12 ماه وقفه در داخل برگزاری راهپیمایی مردمان را به احیای مجدد این اجتماع ستم‌شکن الهام بخش کرده بود؛ به امید زمانی کدام ممکن است نماز جمعه را در داخل قدس شریف اقامه کنیم…