فروش 25 میلیارد و 800 میلیون تومان دارایی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال، دومین مزایده این سازمان در سال جاری خیر 140102 شنبه 28 خرداد با حضور “صاحب حجتی” سخنگوی قائم مقام انجمن و سعید غلامی باقی از اعضای هیئت مدیره و معاون عملیات و فروش اموال منقول بازداشت شدند.

صاحب حجتی نیز از اعضای هیئت مدیره است قائم مقامبه گفته سخنگوی سازمان اموال تملیکی با اعلام جزئیات مزایده حضوری مذکور: در مزایده دوم. وجود سازمان اموال 155 کالا به ارزش پایه 286 میلیارد ریال در اختیار 14 مدیر استان منتشر شده.

وی افزود: کالاهای ارائه شده شامل قطعات خودرو، قطعات کامپیوتر، ابزار اقلام صنعتی، موبایل و لوازم جانبی و سایر کالاهایی که به 155 مهمانی اهدا شد، 104 مهمانی فروخته شد.

سخنگوی اتحادیه املاک تملیکی گفت: در دومین مزایده پیش رو این نهاد در سال جاریارزش تجاری AKAIKY تا سقف 260 میلیارد ریال که نسبت به هزینه ظرفیت 42 درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است که در اولین برای فروش وجود سازمان ملک در سال جاری آنچه در اردیبهشت انجام شد 113 میلیارد ریال ارزش فروش داشت.