فارس، استان پایلوت دانشکده کشاورزی دانش بنیان کشور انتخاب شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فرشید قاسمی بعدازظهر چهارشنبه در همایش مدیران مدارس متوسطه، نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزش متوسطه و گروه های آموزش متوسطه در فارس سخنرانی کرد. Y طرف ایجاد می شود.

وی افزود: بنابراین شرایط تغییر باید بر اساس سند اساسی تحول اجرایی شود. عسگری درباره چگونگی تغییر سازمان ها گفت: سه راه تغییر تدریجی، یکپارچه و عمده در سازمان وجود دارد.

قاسمی هدف مدرسه را به چهار قسمت تقسیم کرد و گفت: هدف از دبستان تحصیل و فارغ التحصیلی است.

وی افزود: دبیرستان پژوهشی است و همچنین مدرسه نسل سوم به دنبال کسب و کارها و نسل چهارم به دنبال مسئولیت اجتماعی هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس ضمن صحبت از تولید و دانش پایه خاطرنشان کرد: هنرستان کشاورزی باید به سمت دانش بنیان حرکت کند و به نسل چهارم مدارس تبدیل شود، بنابراین فارس تحت عنوان استان های پایلوت دانشکده های کشاورزی دانش بنیان کشور انتخاب شدند.

قاسمی از طراحی دو بسته فرهنگی با موضوع محیط زیست خبر داد و گفت: بسته فرهنگی آسیب های اجتماعی پسران و حجاب و عفاف دختران در سال تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در خصوص طرح مهر خاطر گفت: در این حوزه کارگروهی تشکیل می شود و در راستای مسئولیت خود برای بهبود روند تدریس و شروع مدارس در سال تحصیلی آینده تلاش می کند.

معاونت آموزشی فارس موظف به تغییر هنرستان های فنی و حرفه ای شد آه تو خاطرنشان کرد و اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح ایجاد وحدت در امور بازرگانی در مقاطع مختلف تحصیلی و ادارات مختلف از طریق ایجاد مراکز تجاری است.