غرب سناریو اوکراین را برای اطلاعات غلط تجزیه و تحلیل می تنبل – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل مکعب، «واسیلی فرستاده روسیه در داخل گروه ملل، نوادا، روز پنجشنبه اظهار داشت کدام ممکن است کشورهای غربی تجزیه و تحلیل شخصی را به همین دلیل سناریو انسانی در داخل اوکراین نامناسب رمزگشایی می کنند.

فرستاده روسیه در داخل شورای ایمنی گروه ملل اظهار داشت: ما دلخوری کردن های گروه ملل را با توجه به فاجعه انسانی تخصصی ایجاد می کند برخی {مناطق} اوکراین اتفاق می افتد، همکار هستیم.

واسیلی نبنزیا وی اظهار داشت: غیر از سناریو پناهجویان، تجزیه و تحلیل‌های تعدادی از پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها به‌ویژه در داخل غرب بیشتر مبتنی بر کارزارهای اطلاعاتی نادرستی است کدام ممکن است به همین دلیل تحریک کردن عملیات ارتش ویژه روسیه در داخل اوکراین اجرا شده است. نبنزیا او می رود معرفی شد کدام ممکن است او می رود را به مرحله بالاتری می برد.