غرب در داخل اعتراف به خطاها شخصی نیاز به بر تصمیم گیری در مورد دعاوی برحق ایران هدف اصلی تنبل – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به دلیل کشورهای غربی خواست خطاها شخصی را بپذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تصمیم گیری در مورد درخواست شده است های مشروع ایران برای زنگ بیدارباش هدف اصلی کنند.شورای ایمنی گروه ملل متحد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در داخل آژانس بین‌المللی قدرت اتمی در داخل اطلاعیه‌ای در داخل توییتر نوشت: پوشش خارج از کشور روسیه «بی‌تأثیر» است. ما به دلیل متحدان غربی شخصی می‌خواهیم به همان اندازه دردسر‌های شخصی را بر تصمیم گیری در مورد درخواست شده است‌های معتبر ایران فقط در مورد لایحه احیای معاهده محور کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اخیرا اظهار داشت واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران به هماهنگی احیا کردن هماهنگی هسته ای در دید شدند. با این وجود، وی اذعان کرد کدام ممکن است مسائل شدید ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به رفع شود.

آمریکا به دلیل وجود هماهنگی هسته ای همراه خود ایران خبر دانش است کدام ممکن است تا به امروز مذاکرات در داخل وین را مختل کرده است. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن به دلیل پوشش استرس دوباره پر کردن باز کردن بر ایران پیروی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن آموزش داده شده است اند کدام ممکن است استرس دوباره پر کردن باز کردن بر ایران شکست خورده است.

آمریکا تایید کرده است کدام ممکن است باقی مانده است چند مورد آخر نکته کلیدی برای تحقق مذاکرات همراه خود ایران ممکن است وجود داشته باشد، در داخل حالی تخصصی ایجاد می کند روزهای فعلی روسیه را به خرابکاری در داخل مذاکرات متهم کرده است.