عیدانه «شکر افشان» به دلیل رادیو سلامت چاپ شده می‌شود – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل روابط عادی رادیو سلامت، سارا شریفی کسب اطلاعات در مورد ابزار «شکر افشان» ذکر شد: این ویژه ابزار به مدت زمان ۱۲۰ {دقیقه} روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه به گویندگی فیروز آدابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد مهتدی روی آنتن رادیو سلامت {می رود}.

وی یکپارچه داد: این ابزار ساعت ۷ به همان اندازه ۹ صبح چاپ شده می تواند. تقریباً در مورد اینکه عید فطر، عید عظیم مسلمانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای شکفتن است، دلیل علت ایجاد ما در داخل ابزار «شکر افشان» به ماده موضوع تغییر {در خود} می پردازیم. این تغییر در واقع می تواند در داخل مقیاس زیستی، روان شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی باشد یا نباشد به همین دلیل ما آیتم هایی همراه خود این محوریت طراحی کردیم.

این تولید کننده در نهایت نزدیک به نه فاز های ابزار منطقی سازی داد: ‌در داخل فاز های مختلف ابزار به فضای مذهبی در زمان حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای ماه رمضان می پردازیم. این ابزار به دلیل تولیدات گروه خانوار رادیو سلامت است تخصصی ایجاد می کند آن قرار است موضوعاتی همچون خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت، حق الناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هم مورد ارزیابی قرار می دهیم.