عکس نشان ندادن رسانه های خارجی از گروه ویژه – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرنگار مهر، در فضای مجازی و رسانه های خارجی مسئولان گروه ویژه با همه خشونت می کنند اما روی دیگری از این سکه وجود دارد که مخالفان حاضر به نشان دادن آن به مخاطبان خود نبوده اند.

در عکسی که این شب در خیابان های تهران گرفته شده، ماموران این گروه در حال توزیع غذای خود بین کودکان کار دیده می شوند.

تصاویری که رسانه های خارجی از گروه های خصوصی نشان نداده اند

مسئولان اداره ویژه ساکن در روستا وقتی می بینند بچه های گرسنه هستند غذای آنها را تقسیم می کنند و چند ساعتی را با این بچه ها می گذرانند.

تصاویری که رسانه های خارجی از گروه های خصوصی نشان نداده اند

لازم به یادآوری است که فرماندهان یگان ویژه پیش از این اعلام کرده بودند که افسران این یگان از اغتشاش گران راضی نیستند و دست از مبارزه بر نمی دارند بلکه دوستانه با مردم استراحت کنید.