عضویت یک ایرانی در شورای عالی ژئوپارک های یونسکو – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امری کاظمی یکی از اعضای ۱۲ گانه شورای عالی است. ژئوپارک من میفهمم قبلا انتخاب شده است. او عمدتا غرب، غرب آسیا و خاورمیانه را به شورای عالی انتخاب کرد. ژئوپارک های جهان برای چهار سال آینده یعنی از سال 2022 تا 2026 از تمام کشورهای جهان به عضویت این شورا درآمد. اند.

این شورا بالاترین مرجع تصمیم گیری است گیر در باره ژئوپارک های جهان. بررسی پرونده ارزیابی و گزارش ارزیابی ژئوپارک های جدید و ژئوپارک سلام که دوباره بررسی شد اند و قوانین و مقررات را وضع کنید ژئوپارک های این وظیفه شورا و قوانین و مقررات آن است.