عدم احقاق حقوق بشر در «برجام»/ اروپا به وعده های خود عمل نکرد – خبرگزاری مهر ایران و جهانمجتبی شاکری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مورد برجام، حسن روحانی رئیس جمهور سابق و همکارانش می خواستند به هر قیمتی این قرارداد را ببندند. با منطق منطقی و کارشناسی ناسازگار است. با فشار و زور یک طرف نمی توان منافع و قدرت یک ملت را مهار کرد.

وی افزود: با وجود همه مشکلات برجام، روحانی همچنان ماجرا را پذیرفت. اگر سخنان او را به خاطر بیاوریم که فریاد می زد که همه مجازات ها برداشته می شود. در نگاهی به گذشته، به نظر می رسد که هیچ کاری انجام نشده است. حقوق دولت ایران باید رعایت می شد، اما اینطور نشد. اروپایی ها به تعهد خود عمل نکردند و روندی را که روحانی ترسیم کرد نادیده گرفتند.

شکری خاطرنشان کرد: روحانی با فقر نظری و شخصی و عدم شناخت منافع ملی، عناصر قدرت ایران را در اختیار دشمن گذاشته است. وی با بیان اینکه برجام الگوی موثری است که باید در برجام با موشک و حقوق بشر ادامه دهیم، گفت: نگاه روحانی به استکبار غلط و غلط است.