عاملان جنجال ووشو نقره ای/ جای خالی خواهر منصوریان داغ است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، کمیته حاکمیت فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده حوادثی که در حاشیه مسابقات قهرمانی و انتخابی رخ داد تصمیم خود را صادر کرد. کشور تیم زنان جوان

رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

1. در خصوص تخلف آقای احسان ده پهلوان (تماشاگر بیرون از اتاق – همکار و پدر دو تن از ورزشکاران)

این کمیته قبل از پرداختن به بحث به ریاست کمیته انضباطی تاکید می کند که با توجه به جدی بودن جرایم جناب آقای احسان ده پهلوان از جمله دسترسی غیرمجاز – قانونی و غیرمجاز در حرم و تمرین بانوان ورزشکار، درگیری اخلال در امنیت، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، خسارت مالی و تشویش اذهان عمومی با نظر کمیته انضباطی فدراسیون ووشو مستقل از دادگاه انضباطی از آنان به مراجع ذیصلاح قضایی شکایت خواهد کرد. و به سرعت موضوع را پیگیری کنید.

در خصوص موارد در صلاحیت کمیته انضباطی با بررسی فیلم برخورد، گزارش مسئول مسابقات، دفاعیات وی در کمیته انضباطی – انضباطی و همچنین اظهار پشیمانی و ندامت و اظهارات قابل قبول توسط کمیته انضباطی همه. اقداماتی که برای جبران خسارات مادی و معنوی در نهایت کمیته انضباطی اعمال می‌کند شامل ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل تمرین بانوان ورزشکار، ایجاد درگیری، برهم زدن امنیت، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب است. مالکیت و تشویش اذهان عمومی، رفتار ناشایست مقامات رقابت (ماده 46)، تحریک به خشونت (ماده 50) و در خصوص اختیارات موضوع ماده 80 مربوط به جرم تعاون، ماده 105 و ماده 24 ماده 24، او به مدت 3 سال بدون حضور در ورزشگاه محروم شد و از فعالیت های مرتبط با ووشو محروم شد. همچنین طبق ماده 2 ماده 77 در خصوص خسارات ناشی از آن، نامبرده محکوم به جبران کلیه خسارات ناشی از آن است.

2. در مورد تخلف خانم کمند ده پهلوان (ورزشکار)

طبق گزارش مسئول این مسابقات به کمیته انضباطی اعلام شد که وی در درگیری رخ داده در حاشیه مسابقه دخالتی نداشته و تخلفی نیز متوجه وی نشده است. اما پس از مسابقه در انتشار فیلمی شرکت کرد که یکی از تخلفات مندرج در ماده 44 آئین نامه عمومی و ماده 60 از جمله افترا و نشر اکاذیب شناخته شده است. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، سن ورزشکار، ابراز پشیمانی و ندامت از انجام این عمل و انگیزه بیرونی برای انتشار چنین ویدئویی، غیبت وی در چهار بازی ممنوع است که سه بازی آن برای یک تعلیق شدند. و به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی (مطابق بند 5 ماده 28) خواهد پرداخت. طبق ماده 4 ماده 28 باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد با جریمه مالی همکاری می کند. در خصوص حذف از مسابقه طبق مفاد ماده 30 انجام خواهد شد. بر اساس بند 5 ماده 96 چنانچه در مدت تعلیق مرتکب تخلف دیگری مرتکب شود، علاوه بر محکومیت نسبت به جرم جدید، حکم اول (معلق) طبق دستور قوه قضائیه اعمال خواهد شد. توامان.

3. در مورد تخلف خانم کیانا ده پهلوان (ورزشکار)

بر اساس گزارش مسئول این مسابقات به کمیته انضباطی اعلام شد که وی در برخوردی که در حاشیه مسابقه رخ داده دخیل نبوده و هیچ تخلفی مرتکب نشده است. اما پس از مسابقه در ویدئو بیانیه و مصاحبه کرد که یکی از تخلفات مندرج در ماده 44 آئین نامه عمومی و ماده 60 از جمله افترا و نشر اکاذیب شناخته شده است. با توجه به همکاری این ورزشکار با کمیته انضباطی، سن ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از ارتکاب این اقدام و انگیزه بیرونی برای انتشار چنین فیلمی و انجام تحقیقاتی از این قبیل ممنوع الکار شد. انجام چهار بازی که دو تای آن یک سال تعلیق شد. آمد و به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی (بر اساس ماده 5 ماده 28) محکوم شد. طبق ماده 4 ماده 28 باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد با جریمه مالی همکاری می کند. در خصوص حذف از مسابقه طبق مفاد ماده 30 انجام خواهد شد. بر اساس بند 5 ماده 96 چنانچه در مدت تعلیق مرتکب تخلف دیگری مرتکب شود، علاوه بر محکومیت نسبت به جرم جدید، حکم اول (معلق) طبق دستور قوه قضائیه اعمال خواهد شد. توامان.

4. در خصوص تخلف سرکار خانم تیام ده پهلوان (تماشاگر در اتاق – همراه و خواهر دو ورزشکار)

بر اساس گزارش مسئول مسابقات، اظهارات و تایید پدر و خواهر این ورزشکار، مشخص شده است که این فرد درگیری و درگیری را در اتاق مسابقه آغاز کرده است. با توجه به سن و سال و اظهار پشیمانی و ندامت از جانب پدر، طبق ماده 105 و ماده 24 ماده ف و ف، به مدت شش ماه یعنی سه ماه از حضور در ورزش و کلیه فعالیتهای مربوط به ووشو ممنوع است. این مدت به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بند 5 ماده 96 چنانچه در مدت تعلیق مرتکب تخلف دیگری مرتکب شود، علاوه بر محکومیت نسبت به جرم جدید، حکم اول (معلق) طبق دستور قوه قضائیه اعمال خواهد شد. توامان.

5. در خصوص تخلف ورزشکار خانم کوثر علیزاده

با توجه به گزارش رئیس کمیته برگزاری و اعترافات وی و مربی اش در جلسه استماع، هر چند کمیته تایید کرد که شرکت آنها کاملا مطابق با قوانین و مقررات بوده و مجاز به حضور در مسابقات جوانان بوده است. اتفاق افتاد حضور وی در مسابقات جوانان تخلفی ندارد البته حضور این بازیکن جوان در مسابقات بزرگسالان سال گذشته قشم و حضور غیرمجاز نیز در این قسمت قطعی شد. با عنایت به ماده 4 ماده 52 در مورد شرایط بازیکنان غیر مجاز، سه بازی محروم و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود. با توجه به اظهار ندامت و همکاری این بازیکن با رکنا جودیچی، هر سه محرومیت به مدت یک سال به تعلیق خواهد بود.

طبق ماده 4 ماده 28 باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد با جریمه مالی همکاری می کند. در خصوص حذف از مسابقه طبق مفاد ماده 30 انجام خواهد شد. بر اساس بند 5 ماده 96 چنانچه در مدت تعلیق مرتکب تخلف دیگری مرتکب شود، علاوه بر محکومیت نسبت به جرم جدید، حکم اول (معلق) طبق دستور قوه قضائیه اعمال خواهد شد. توامان.

6. در مورد تخلف مربی خانم صدیقه ماریا

با توجه به موارد ذکر شده مبنی بر تخلف خانم کوثر علیزاده و تایید مربی ایشان خانم صدیقه ماریا مبنی بر این تخلف، طبق ماده 7 ماده 24، حضور ایشان در مسابقات به مدت سه ماه ممنوع است. پس دو ماهه این ممنوعیت به دلیل ابراز ندامت و همکاری با دادگاه به مدت یک سال تعلیق می شود. بر اساس بند 5 ماده 96 چنانچه در مدت تعلیق مرتکب تخلف دیگری مرتکب شود، علاوه بر محکومیت نسبت به جرم جدید، حکم اول (معلق) طبق دستور قوه قضائیه اعمال خواهد شد. توامان.

7. در خصوص هیئت ووشو در کیش و منطقه آزاد مازندران

با توجه به بی احتیاطی و بی احتیاطی دفاتر مذکور در احراز و احراز مدارک اعلام شده توسط ورزشکار خانم کوثر علیزاده و حضور غیرمجاز ایشان در مسابقات بزرگسالان، هر یک از دفاتر مذکور به مجازات توبیخ کتبی و محکوم خواهند شد. در فایل وارد شده است.

* احتمال تجدیدنظرخواهی

1- رأی صادره در قسمت مالی این رأی مبنی بر تعیین حداقل مبلغ و همچنین اخطار قابل تجدیدنظرخواهی و قطعی نیست و هیچ درخواستی نمی‌تواند نسبت به عدم استثمار منتشر شود.

2- طبق مفاد ماده 2 ماده 92 باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای به دبیر کل فدراسیون ووشو یا دفتر دادگستری صادر کننده رای تسلیم و ثبت شود. درخواست.

3- طبق بند 3 ماده 92 دادگاه مراتب بالاتر را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می نماید.

این پرونده بر اساس آیین نامه فدراسیون ووشوی جمهوری اسلامی ایران مصوب خرداد 1400 مورد رسیدگی قرار گرفت.

خبرگزاری مهر، کمیته حاکمیت فدراسیون ووشو رای پرونده جنجالی ووشو را اعلام کرد که در آن اشاره ای به اقدامات خواهران منصوریان نشده بود. مشخص نیست رفتار و دخالت آنها در درگیری تخلف بوده یا جریمه شده اند یا خیر. رسیدگی به این موضوع در اسرع وقت قابل تقدیر است. اما فدراسیون ووشو که در دو سال اخیر نشان داده توانایی ویژه ای در برگزاری جلسات کمیته داوران و پرداخت جریمه دارد، آیا نباید دلایل دیگری برای حمایت از این اختلاف وجود داشته باشد؟