طرح شناسایی مناطق مناسب برای گردشگری دریایی در استان بوشهر منتشر شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر شامگاه شنبه گفت: طرح شناسایی مناطق مناسب گردشگری دریایی در استان بوشهر که با حمایت این اداره کل اجرایی شد، گامی مهم در راستای توسعه گردشگری است. جهت توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر.

محمد شکیبی نسب گفت: در این طرح ظرفیت های گردشگری بندر استان بوشهر در کنار فرصت های سرمایه گذاری شناسایی می شود.

ماندگاری نسل با قدردانی دست تمرین‌کنندگان این طرح ارزشمند می گوید: امیدواریم این طرح بتواند نقش مهمی در توسعه برنامه گردشگری دریایی در استان بوشهر داشته باشد.

یکی از اعضای هیئت علمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که وظیفه شناسایی مناطق مناسب برای گردشگری دریایی در استان بوشهر را بر عهده دارد نیز گفت: در این طرح فرصت های سرمایه گذاری در هشت بندر استان بوشهر بررسی شد.

بهار بشمی وی افزود: در این پروژه که در پنج فاز است، تمامی موضوعات بندری و گردشگری به صورت جداگانه در استان بوشهر بررسی می شود.

لازم به ذکر است سند میراث فرهنگی هتک حرمت بندری و دریایی در استان بوشهر فردا و یکشنبه منتشر می شود.