طرح ایجاد 198 شغل برای بهزیستی فارس ایجاد شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، دبیر ارشد کار سازمان بهزیستی کشور ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح کارگری. بچه دار شدن بهزیستی فارس گفت: ارزش پروژه های روباز 240 میلیارد ریال است که با نظارت میدانی و نظارت مستقیم می توان مشاغل ایجاد شده از این طرح ها را ردیابی کرد. فهمیدن ادامه دارد.

محمدحسن صافی با بیان اینکه استان فارس در سال گذشته 70 درصد از میانگین منابع بانکی را در اختیار داشت، افزود: بهزیستی استان با جذب اعتبار منابع مالی توانست 107 درصد به تعهدات سرمایه گذاری خود در قبال مشتریان عمل کند که 7 درصد است. درصد بیشتر از میانگین در نظر گرفته شده برای فارس است.

وی با اشاره به اینکه امسال منابع و راهکارهای جدیدی برای استفاده از مشمولان سازمان های بین المللی بهزیستی در نظر گرفته شد، گفت: مشارکت استان فارس اشتغالزایی برای 5 هزار و 900 بهره بردار است و طرح افتتاح شده امروز یکی از طرح های است. این طرح ها نشان از پیشرفت دارد و استان فارس در ایجاد اشتغال برای کمک گیرندگان پیشتاز است.

در ادامه مراسم 3 تفاهم نامه همکاری بین مدیرکل تامین اجتماعی، مدیرکل تعاون کار و تامین اجتماعی، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان و مدیرکل فناوری منعقد شد. و کار می کند. فارس برای ایجاد مشاغل پایدار و حمایت آموزشی و مالی از مددجویان

هوشیار مدیرکل بهزیستی فارس با بیان اینکه امسال حدود 600 میلیارد تومان برای جامعه هدف بهزیستی استان اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار به صورت مادی و به صورت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. کارفرما.

وی تصریح کرد: به هر نفر از جامعه هدف بهزیستی مورد استفاده کارفرمایان 100 میلیون تومان تعلق می گیرد و هر کارفرما می تواند 20 نفر بهزیستی را استخدام کند.