طرح استاد دانشگاه تهران و فرانسه در سفارت فرانسه انتخاب شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پروژه بین المللی دکتر. روحاله نوری، عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست و دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با عنوان «بررسی تکاملی کیفیت» آب در کانال ایران (میراث جهانی یونسکو)» که توسط دانشگاه تهران و دانشگاه مونپلیه فرانسه به عنوان پروژه برگزیده در برنامه توسعه پایدار سفارت فرانسه انتخاب شده است.

این پروژه که با همکاری یک تیم بین المللی از ایران (دانشگاه تهران)، فرانسه (دانشگاه مون پلیه) و همچنین محققانی از دانمارک (دانشگاه کپنهاگ) انجام می شود، به بررسی اثرات فعالیت های انسانی و اقلیم می پردازد. تغییر در کمیت و کیفیت آب در کانال ها و همچنین راهکارهایی برای حفاظت از سیستم های انتقال آب با قدمت بیش از 3000 سال ارائه می دهد.

روحاله نوری با بیان اهمیت و ضرورت اجرای این پروژه بین المللی گفت: کانال یکی از نمادهای تمدن بشری است که توسط ذهن و حرکت ایرانی ساخته شده است. این بناهای باستانی به دلیل برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی و نفوذ منابع آب آلوده به سطح آب زیرزمینی، در دهه گذشته در معرض تخریب و تخریب قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه پروژه تحقیقاتی «تحول کیفیت آب قنات‌های ایران (میراث جهانی یونسکو)» وضعیت قنات‌ها را در دو دهه اخیر از نظر کمی و کیفی آب ارزیابی می‌کند، افزود: بین وسعت و وسعت، علاوه بر آن. با توجه به اینکه میزان آب قنات ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، قنات ها نیز در دهه اخیر از بین رفته و از بین رفته اند. علت اصلی این تخریب تغییر کاربری اراضی، کاهش آب های زیرزمینی و عدم مدیریت صحیح در بخش مدیریت آب است.

عضو هیأت علمی وابسته به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ادامه داد: از نظر کیفی، با توجه به اینکه هیچ تحقیق قبلی وجود نداشته و اولین پژوهش موجود در سطح کشور در قالب طرح پژوهشی «سیر تکاملی کیفیت آب قنوات ایران (میراث جهانی یونسکو)” ساماندهی شده است، بنابراین نمی توان به صورت مقایسه ای اظهار نظر کرد، اما می توان انتظار بدتر شدن کیفیت آب کانال را با توجه به افزایش آلودگی های وارد شده به سطح آب های زیرزمینی طی دهه اخیر داشت. .

نوری خاطرنشان کرد: تدوین نقشه راه آینده برای تدوین استراتژی توسعه کمی و کیفی آب در قنوات ایران نیازمند انجام این پژوهش است. در واقع با اجرای این طرح تحقیقاتی بین المللی به دنبال آن هستیم که با رعایت توصیه های ارائه شده در نتایج تحقیقات، تخریب کانال ها کاهش یا متوقف شود. همچنین برنامه حفاظت از کیفیت کانال ایران نیز باید اجرا شود.