طرح احراز صلاحیت حرفه ای معلمان مدارس غیردولتی اجرا می شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهاناحمد محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از شرایط خوب وزارت آموزش و پرورش در مدارس دولتی تعدد معلم است، اظهار داشت: در این نوع مدارس نیز معلمان برای ارتقای کیفی مدارس توانمند می شوند. تحصیلات. آموزش و دانش.از دانشجویان نیز استقبال می شود.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش علاوه بر مدارس دولتی برای مدارس غیرانتفاعی نیز برنامه خوبی در نظر گرفته است چراکه معتقدیم سال گذشته برنامه خوبی برای این نوع مدارس وجود نداشت، مدارسی از این قبیل تاکید کرد که برای این مدارس بسته ای نیز وجود دارد که برای توانمندسازی و استانداردسازی نیروی انسانی طراحی شده است که بخشی از آن نیاز به تایید دولت و مجلس دارد.

آماده سازی بسته بندی

معاون وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه بخش دیگری از این بسته در قالب سیاست های سازمانی در سال آینده برنامه ریزی می شود، خاطرنشان کرد: در طرح پیش بینی شده برای مدارس به صورت مستقل، اطمینان همکاران فرهنگی با توانمندسازی و استانداردسازی از قبل دیده شده است.

محمود زاده با اعلام اینکه معلمان مدارس غیردولتی نیز ضمانت های تکمیلی دریافت خواهند کرد، گفت: آموزش همکاران فرهنگی ما بر اساس استانداردها ارزیابی می شود، زیرا اکثر این گروه به آموزشکده تربیت معلم نرفته اند و یا برای آن تحصیل نکرده اند. رایگان. همکاری در آموزش و پرورش باید مطالعه کاملی انجام شود تا مشخص شود کدام معلمان استانداردهایی را که مدرسه باید داشته باشد و سطح تحصیلات که خوشبختانه امسال شروع شده است را دارند.

وی با بیان اینکه این طرح نیز بخشی از غذای رهبر معظم انقلاب اسلامی است زیرا ایشان فرمودند معلمان باید با توجه به رشته و مهارت خود در مدارس تدریس کنند، گفت: وزارت آموزش و پرورش – در سطح ملی توجه ویژه ای به این موضوع دارد. کنترل و برنامه ریزی سازمان های مردم نهاد. معلم مدرسه.

آموزش معلمان

معاون مکاتب خصوصی و توسعه همکاری با مردم در وزارت معارف ملی یکی دیگر از نکاتی که در مکاتب غیرانتفاعی دنبال می کنیم، نوع تربیت معلمان مورد نیاز است. زمینه توانمندسازی معلمان .

محمودزاده محور این طرح و آموزش های مربوطه را حضور فعال و موثر در کلاس دانست و گفت: معلمان با توجه به محتوای کتاب های درسی آموزش های لازم را مطالعه می کنند.مدرسه غیرانتفاعی. استانداردهای آموزشی، مطابق با مواد و تجهیزات می تواند از نظر آموزشی مسئولیت پذیر باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر زمان اجرای این مصوبات و دستورالعمل ها در سطح مدارس، گفت: استانداردسازی و توانمندسازی معلمان خصوصی هم اکنون آغاز شده است، اما با طرح بیمه تکمیلی ادامه می دهیم که انجام خواهیم داد. . به زودی اعمال خواهد شد.

ارزیابی شایستگی معلم

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: این وزارتخانه با دانشگاه فرهنگیان تفاهم نامه ای منعقد کرده است تا به تمامی معلمان مدارس غیردولتی گواهینامه حرفه ای ارائه کند، یعنی اگر معلمی قادر به کار نباشد، اجازه حضور نداشته باشد. کلاس درس.

محمودزاده گفت: در مجمع نیز بحثی مطرح است که چرا معلمان مدارس دولتی کشور قانون کار را رعایت می کنند و 44 ساعت تدریس می کنند، بنابراین به دنبال این هستیم که این معلمان 24 ساعت در هفته و معلمان مدارس متوسطه را داشته باشند. باید به 30 ساعت در هفته تبدیل شود و کارکنان مدرسه نیز باید 36 ساعت در هفته کار کنند تا شرایط مانند مدارس دولتی باشد.

وی افزود: این طرح در کمیسیون آموزش کشور تصویب شده است و منتظر تصویب آن در ساختمان شورای اسلامی هستیم تا بتوانیم آن را اجرا کنیم تا تفاوتی بین ساعات مدرسه وجود نداشته باشد. .