طالب زاده افق‌های اخیر‌ای به دلیل مبارزه کردن تهاجم زیبایی شناختی گشود – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، رئیس جمهور درگذشت سوار انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیخته غیر معمول طالب‌زاده را آسایش اظهار داشت.

محتوای متنی پیام رئیس جمهور به رئوس مطالب {زیر} است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم
انالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید انا الیه راجعون

درگذشت سوار انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیخته، چهره مؤثر جبهه زیبایی شناختی انقلاب اسلامی، مرحوم غیر معمول طالب زاده، دل اصحاب سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را جریحه‌دار راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی آثار هنری اختصاص داده شده را داغدار کرد.

این جهادگر جبهه نبرد لوس در داخل مستندسازی، مجری‌گری، کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌سازی، آثار درخشانی به دلیل شخصی به جا گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کسوت منصفانه پرانرژی رسانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی سرپرست زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس امتیازات بین‌المللی، افق‌های اخیر‌ای به دلیل توجه بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن تهاجم زیبایی شناختی را گشود.

افزون بر {اینها}، این همرزم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یار شهید آوینی همراه خود ورزش‌های دانشگاهی بسیاری، همواره در داخل خندق از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت پاسدار بی چشمداشت آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌های متعالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه سراسری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان شخصی را در داخل گذشته تاریخی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم طولانی مدت کرد.

اینجانب درگذشت این سوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی زیبایی شناختی جبهه انقلاب را به خانوار شایسته، محله خلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردان آن خواهد شد فقید آسایش می‌گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ایام پر فیض برای ایشان علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همجواری همراه خود شهید آوینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست شهدای گرانقدر سوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی به دلیل خداوند سبحان مسئلت در واقع دارم.
روحش راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادش گرامی باد

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۱/۲/۱۰