ضرورت اقناع جامعه در حوزه فرهنگ ایرانی اسلامی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی با تاکید بر اینکه کارگروه های محول شده بعدازظهر پنجشنبه در اردوی حجاب و بهداشت استان که در کاخ شهدای استانداری برگزار شد، فعال تر باشند. فهمیدن و تصمیم گیری بر اساس خرد مشترک در مورد اهداف اردو برای ورود به عرصه جدی.

وی ادامه داد: باید اقدامات و برنامه های فرهنگی برای اقناع جامعه در دستور کار قرار گیرد زیرا بسیاری از این هجمه ها به دلیل تفاوت های فرهنگی رخ می دهد.

عبداللهی گفت: جامعه باید فرهنگ ایرانی اسلامی را بشناسد و بر همین اساس توسعه یابد.

وی افزود: برنامه ها و اهداف باید به موقع اجرا شود و مثمر ثمر باشد.

در این جلسه کمیته ها و کارگروه های متعددی گزارشی از فعالیت ها و برنامه های خود ارائه کردند.