صندوق تحقیقات صنعت امنیتی و فناوری خصوصی افتتاح شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور سردار مهدی فرهیوزیر دفاع و پشتیبانی نظامی و علی وحدت، رئیس هیئت مدیره صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، «صندوق مستقل تحقیقات و فناوری امنیت صنعت» افتتاح و تفاهم نامه همکاری امضا شد. دو طرف امضا کردند

سردار فرهی وی در این مراسم گفت: این صندوق پر شده است مشارکت وزارت دفاع (در قالب انجمن صنعتی و تحقیقاتی وزارت و دانشگاه صنعتی مالک). خرید کنید) و بنگاه های دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی تأسیس شدند.

وی افزود: صندوق تحقیقات و فناوری خصوصی صنعت امنیت با ماموریت ایفای نقش موثر در دنیای علم و فناوری امنیتی کشور و با هدف تکمیل زنجیره عمل. توسعه بازیگران کمی و کیفی دنیای علم و فناوری دفاعی کشور مانند شرکت های دانش بنیان همکاری با نیروهای مسلح، مراکز اطلاعاتی و شتاب دهنده های ویژه مرتبط در حوزه امنیتی، ایجاد شده است.

سردار فرهی وی گفت: وزارت دفاع و ارتش با هست یک چندین شرکت دانش بنیان با هم کار می کنند بستگی دارد به مرحله دوم نظام اصلاحات امنیتی و در عصری که به تولید دانش مزین شده است پایه و آن ایجاد شغل، بالاترین استفاده از آن مهارت و توسعه شرکت های دانش کمی و کیفی پایه در برنامه قرار داده شد که حمایت مادی و معنوی از این شرکت ها لازم است.

وی ادامه داد: تشکیل این صندوق ابزار مناسبی برای ارائه این حمایت‌ها خواهد بود و وزارت دفاع از بالاترین تخصص خود در استفاده از نرم‌افزار، ابزار و تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی استفاده خواهد کرد. تست و آزمون های رهبری محافظت و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وزیر دفاع که گفت این صندوق به صندوق پیوند خورده است یک چیز جدید و موفقیت رئیس جمهور می تواند نقش موثری در حفظ حیثیت و بازگشت کشور داشته باشد. نخبگان بیرون آمدند از کشور، حصار کردی: ارائه خدمات مختلف بیمه، فروش نتایج تحقیقات، جذب یا هدایت مالی برای منابع و سرمایه دولتی، ارائه خدمات مختلف مالی و مسکن، مشارکت و روی خلاقیت سرمایه گذاری کنید توسعهرهبری و توانمندسازی مراکز اطلاعاتی و به سرعت و پژوهش، فناوری و بنگاه های دانش بنیان و توانایی برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر فعالیت های پوشش ریسک بخشی از کار صندوق تامینی است.

پایگاه داده تحقیقات صنعت امنیت و فناوری ابزار مهمی برای توسعه فناوری در حوزه امنیت ملی است

در مراسم افتتاحیه این صندوق، علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و دبیر گروه شاغل در صندوق تحقیقات و فناوری کشور، ضمن ابراز خرسندی از افتتاح موسسات مالی ویژه بخش امنیتی کشور، ابراز خرسندی کرد. وی گفت: صندوق تحقیقات و فناوری صنعت امنیت در کشور یک ابزار ضروری است توسعه فناوری امنیتی کشور نیاز به ایجاد آن را احساس کرد که خوشبختانه اکنون شروع به کار کرده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این مراسم با بیان اینکه صندوق تحقیقات فناوری صنایع دفاعی ابزار مهمی است، گفت: توسعه نوآوری در این صنعت است، گفت: این صندوق باید کار خود را ماهرانه انجام دهد تا جزو بازیگران این عرصه باشد. محافظت مورا

وی ابراز امیدواری کرد که صندوق تحقیقات صنعت امنیت و فناوری منشأ کارهای خوبی باشد. توسعه نوآوری باید در حوزه امنیت ملی باشد، یادآور شد: قابلیت‌های صنعت امنیت ملی در حال حاضر به بسیاری از بخش‌ها مانند بخش الکترونیک گسترش یافته است، بنابراین بخش فنی و صنایع مختلف توانسته‌اند فناوری‌های مختص خود را توسعه دهند. زمینه های. از آن مهارت توسعه مرا ببخش

رئیس صندوق نوآوری و توسعه یادآور شد: در حال حاضر شرکت های صاحب دانش در حوزه کشاورزی می توانند از مهارت های خود استفاده کنند. هواپیماهای بدون سرنشین هجوم صنعت امنیت در کشور، ارائه خدمات و زیرساخت های جدید به کشاورزان و امکان بهره مندی آنها از این فناوری ها در مراحل مختلف کشاورزی.

او نیز در این زمینه است تاکید کرد اما اکنون صندوق پژوهش و فناوری در همه استان ها باز است و اکنون محافظت آنها از اکوسیستم نوآوری در استان می آیند.

وحدت افزود: در حال حاضر علاوه بر وجود ذخایر پژوهش و فناوری در هر استان، ذخایر پژوهشی و فناوری در مناطق خاصی از دانشگاه مادر راه اندازی شده است. توسعه اقتصاد نوآوری قدمی برداشته است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در بخشی دیگر از سخنان خود با اقدامات این صندوق موافقت کرد. محافظت وی شرکت های دانش بنیان و فناوری را برجسته کرد و گفت: صندوق تولید طی سه سال و نیم گذشته رویکردی پویا را در دستور کار خود قرار داده است. ما سعی کرده ایم در ابعاد مختلف از شرکت های دانش بنیان حمایت کامل داشته باشیم.

او ادامه داد: بستگی دارد به صندوق نوآوری با این رویکرد پویا، کار خود را محدود به تامین زیرساخت ها و ضمانت نکرده است و با شرکت هایی که از پروژه های ملی آگاهی دارند و حضور مستقیم در این پروژه ها دارند، همکاری کرده است تا به نتایجی که به دست آورده اند برسد، از جمله ما. او می تواند شرکت ها را بر اساس دانش و نتایجی که در غلبه بر بحران کرونا به دست آورده اند، الهام بخشد.

دبیر کارگروه صندوق ملی تحقیقات و فناوری گفت: از دیگر طرح های ملی که موجب پیشرفت کشور در زمینه های مختلف شده است، می توان گفت که جمع آوری و افزایش فشار ناشی از گازهای قابل احتراق، ارائه راه حل است. برای بازیابی سوخت کم برنامه ریزی و تولید واکسن های انسانی که در تمام نوآوری ها و شکوفایی نقش فعال داشته اند.

در ادامه این مراسم تفاهم نامه ای بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صندوق ریاست جمهوری در خصوص اصلاحات و شکوفایی امضا شد. بستگی دارد به این تفاهم نامه، طرفین در زمینه تجارت و توسعه بازار محصولات فناوری سازمانی مبتنی بر دانش کار با ارتش است. محافظت از یک متخصص، محافظت و تامین منابع از دسترسی به فناوری های نوظهور و نوآورانه و محافظت از خلقت و توسعه پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری با هم کار می کنند.