صادرات 120 هزار تنی محصولات کشاورزی استان همدان – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانحسین فضلی در روز صادرات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته 308 هزار و 270 تن محصولات کشاورزی از استان همدان صادر کردیم که معادل 330 میلیون دلار ارزش صادرات است.

وی درباره صادرات محصولات کشاورزی استان طی سال 1400 تصریح کرد: محصولات کشاورزی سال گذشته شامل سیب زمینی به میزان 135 هزار و 470 تن به ارزش 58 میلیون دلار، انگور در مجموع 39 هزار و 143 تن به ارزش 701 میلیون دلار بوده است. دلار، 17 هزار و 249 تن میوه خشک به ارزش 122 میلیون دلار، 8 هزار و 865 تن شیر به ارزش 7.5 دلار، 13 هزار و 500 تن سیر به ارزش 16 میلیون دلار، 11 هزار و 482 تن گیاهان دارویی به ارزش 14.5 میلیون دلار، صنعتی کشاورزی و دامداری. به ارزش 8.5 میلیون دلار، 72 هزار و 711 تن انواع دیگر محصولات به ارزش 32 میلیون دلار از استان همدان صادر شد.

معاون توسعه کسب و کار و تحول صنعت سازمان کاشت استان همدان یادآور شد: در 6 ماهه اول سال 1401، 34 هزار و 182 تن سیب زمینی به ارزش 36.2 میلیون دلار، 9 هزار و 500 تن انگور به ارزش 31.5 میلیون دلار، 5 هزار خشکبار 972 تن به ارزش 51.4 میلیون دلار، شیر. 5 هزار و 40 تن محصول به ارزش 5.5 میلیون دلار، 5 هزار و 275 تن گیاهان دارویی به ارزش 7.5 میلیون دلار، 7 هزار و 200 تن سیر به ارزش 4.3 میلیون دلار، 6 هزار و 304 تن صنعت کشاورزی با ارزش صادرات 4.5 میلیون دلار، 45 هزار و 719 دلار و سایر محصولات کشاورزی به ارزش 13 میلیون دلار از استان همدان صادر شد.

فضلی در ادامه این گفتگو با بیان اینکه 4 سردخانه در استان همدان فعال است، از صادرات 119 هزار و 192 تنی محصولات کشاورزی استان به ارزش 154 میلیون دلار به مدت 6 ماه برای اولین بار در سال جاری خبر داد.