صادرات اولیه محموله بردهای دیجیتال به ترکیه – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان در لحظه در داخل {حاشیه} تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر به همین دلیل کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان 2 توالی اقتصادی اظهار کرد: در لحظه شاهد شیوع 2 مناسبت بسیار مهم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی در داخل استان هستیم.

وی افزود: مناسبت اول بهترین راه‌اندازی جاده رشد تأمین کیسه‌های پلی پروپیلن همراه خود تکنولوژی نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری ۲ میلیون یورویی است.

پرنیان ذکر شد: در داخل در زمان حال اولیه محموله صادراتی داده ها بنیان بردهای دیجیتال به همین دلیل سوی {یک مجموعه} اقتصادی نیز به ملت ترکیه صادر شد.