شورای پنجم در رویای حرکت در پارکینگ تهران – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ نبود پارکینگ انفرادی یکی از چالش های اصلی شهر تهران است که علاوه بر مشکلات ترافیکی شهروندان را با چالش ها و مشکلات جدی مواجه می کند.

در این رابطه؛ زهرا شمس احسان در هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در یادداشتی درباره کمبود پارکینگ و دریافت عوارض در شهر تهران گفت: در سال های اخیر کمبود خودرو در تهران به معضلی غیرقابل انکار تبدیل شده که رو به افزایش است. روز به روز. روز و در صورت عدم تعریف، چشم انداز روشن روش مدیریت و برنامه ریزی برای حل آن باعث نارضایتی شهروندان و بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی شده است.

رویای شورای پنجم نهضت پارکینگ در تهران

مسئولیت مستقیم شهرداری در زمینه پارکینگ عمومی و محله

یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: این کمبود پارکینگ نه در مناطق گردشگری مانند مراکز تجاری، اداری و حمل و نقلی به وضوح قابل مشاهده است. 6)، 12-8 و طرح تفصیلی 16-8 و بسیاری از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری ها مسئول مستقیم پارکینگ عمومی و اطراف هستند.

طرحی که سرآغاز حرکت پارکینگ در پایتخت محسوب می شد

شمس احسان مشکل پارکینگ انفرادی در تهران را در حالی مطرح کرد که محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای پنجم شهر تهران در جلسه 273 شورای پنجم از آغاز عملیات پارکینگ در تهران خبر داد. پایتخت برای حل وضعیت پارکینگ با تصویب طرح «الزامی» شهرداری از ارائه طرحی برای احداث خودروهای عمومی در تهران و پارکینگ زیرزمینی با رویکرد تعاونی خبر داد.

با این حال، وضعیت عمق ذهن ساماندهی پارکینگ های خیابانی و علاوه بر کمبود پارکینگ حکایت از آن دارد که این طرح «مسلم شهرداری به ارائه طرح ساخت خودروهای عمومی در تهران و پارکینگ زیرزمینی با همکاری» اجرا شده و تنها روی کاغذ می ماند.

رویای شورای پنجم نهضت پارکینگ در تهران

ما از نظر پارکینگ انفرادی با کوچکترین فاصله داریم

مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری برای افزایش پارکینگ های انفرادی در تهران چه برنامه ای دارد، گفت: پارکینگ طبقاتی در حوزه مدیریت شهری دو راه دارد. ، یکی از علمی ترین اثبات شده است. تکمیل شده است، این است که در پارکینگ در مرکز شهر راه نروید. زیرا احداث پارکینگ به عنوان مشوقی برای استفاده از خودروهای شخصی محسوب می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که حداقل خودرو در سطح شهر وجود دارد که در حال حاضر وجود ندارد و برای رسیدن به آنجا حداقل باید این کار انجام شود.

وی توضیح داد: از نظر بودجه سال گذشته حدود 1100 میلیارد تومان تعیین شد که امسال 1400 میلیارد تومان برآورد شده است.

بررسی احداث پارکینگ 16 طبقه در تهران و نهایی شدن قرارداد ساخت شش پارکینگ.

شفیعی با بیان اینکه پروژه مورد مطالعه توسط مجموعه تعیین می شود، اظهار داشت: این مطالعات حدوداً 16 طبقه است که بیشتر مطالعات مربوط به این موارد انجام شد و قرارداد ساخت برای 6 مورد بسته شد و به تدریج قرارداد جدید منعقد شد. امضا خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: الگو زمینی است که منطقه در اختیار آن قرار می دهد، البته کل منطقه در تامین زمین مشکل دارد.

رویای شورای پنجم نهضت پارکینگ در تهران

پارکینگ طبقاتی امیرکبیر و مینابی به زودی نصب می شود

به نظر می رسد شهرداری تهران قصد دارد با اجرای پروژه های مختلف کمبود پارکینگ انفرادی در شهر تهران را تا حدودی جبران کند. در همین راستا هادی حق بین چند روز مانده به تحویل پروژه احداث پارکینگ طبقاتی امیر کبیر در منطقه 14 و پارکینگ طبقاتی مینابی در منطقه 5 -15 در آینده نزدیک اعلام کرد. گفت: با تکمیل این دو پروژه، امکان پارک نزدیک به هزار خودرو در منطقه متراکم پایتخت فراهم شده است.

مدیرعامل اتحادیه ساختمان‌سازی شهرداری تهران کمبود پارکینگ را عامل آسیب‌های اجتماعی مختلف و به‌ویژه ایجاد تراکم ترافیکی دانست و خاطرنشان کرد: پروژه‌های موجود در این زمینه با سرعت بالا تکمیل شود. از این رو در نظر داریم با افزودن 1000 پارکینگ در قالب افتتاح دو پروژه در ایستگاه امیرکبیر و ایستگاه مینابی کیفیت زندگی شهروندان را در مناطق 14 و 15 ارتقا دهیم.