شوراهای اسلامی در داخل ششمین فاصله بالنده‌تر به همین دلیل پیش گام برمی دارند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در داخل پیامی روز سراسری شوراها را به کل شما اعضای این نهاد مردم در داخل در همه جا کشور تبریک اظهار داشت.

محتوای متنی پیام شهردار تهران به رئوس مطالب {زیر} است:

تعامل داشتن، همفکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره گرفتن از به همین دلیل جمله امتیازات حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانبها در داخل گستره مسکن اجتماعی انسان‌ها به شمار می‌الگو. ایمان مبین اسلام نیز شناخته شده به عنوان مکتبی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما‌جانبه‌نگر، {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه ویژه‌ای برای همفکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره گرفتن از قائل شده به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است عالی سوره مبارکه قرآن به «شوری» موسوم شده است.

یکی از آنها در نظر گرفته {مبانی} عمده نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران نیز به همین دلیل ابتدای تعیین کنید‌گیری تا این مرحله، {مشارکت} آحاد افراد در داخل {سرنوشت} کشور {بوده است}، به منظور که امامین انقلاب همواره بر بهره‌گیری به همین دلیل دانش جمعی در داخل انتخاب‌سازی‌ها، انتخاب‌گیری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز سیاستگذاری‌های حاکمیتی تأکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح داشته‌اند.

به همین دلیل این رو، صدور راهنما {تاریخی} حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا در داخل {نهم} اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز در داخل شکسته نشده، درج دستور {ششم}، {هفتم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها یکصدم الی یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} در داخل مقررات ابتدایی شیفته نخستین مجلس خبرگان مقررات ابتدایی، سطح عطفی در داخل گذشته تاریخی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفصل جدیدی در داخل تحقّق افراد سالاری دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مرحله {مشارکت} حقیقی افراد در داخل اداره امور کشور به شمار می‌آید.

شوراهای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا طی 5 فاصله ورزش شخصی منشأ اقدامات تأثیرگذار در داخل زمینه عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بستر همواری برای تعمیر دغدغه‌های اجتماعی همراه خود موقعیت‌آفرینی بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاواسط افراد بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینک در داخل طلیعه ششمین فاصله آن خواهد شد، قابل توجه بالنده‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص‌تر به همین دلیل پیش در داخل جهت فراهم کردن خدمت خالصانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌گیری در داخل بخش {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات شخصی بر ایده آیه «را انتخاب کنید و انتخاب کنید امرهم شوری بینهم» گام بر می‌دارند.

به همین دلیل سوی نه، اگرچه بررسی اجمالی ورزش شوراهای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا در کل ۲۳ 12 ماه قبلی، نماد می‌دهد این نهاد مردم در داخل برخی ادوار همراه خود مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌هایی در مسیر درست نیل به {اهداف} عمده شخصی مخصوصاً {مشارکت}‌ارائه افراد در داخل اداره امور کشور، مواجه {بوده است}، با این وجود امتحان و سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر این نگرانی، منجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتج به بهبود سرمایه گرانبهاِ اعتقاد پایه، زمینه‌سازیِ حضور پُرنشاط افراد در داخل کل شما منطقه‌های توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز سخت ساختار حکمرانی در داخل کشور می تواند.

امید است همراه خود هم‌افزاییِ بیش به همین دلیل پیش شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم {سیزدهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز به طریق اولی، در داخل سایه همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} حقیقی آحاد افراد، اقدامات مؤثری در داخل راستای در داخل جدا کردن ارائه دهندگان شهر، عرضه استراحت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیّت مذهبی، مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتلای مظاهر اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی، عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد، نگه داشتن شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عالی کلام تحقّق کلان شهر اسلامی-ایرانی صورت پذیرد.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهان قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آرزوی {آزادی} قدسِ شریف به همین دلیل اشغال ددمنشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دژخیمان گذشته تاریخی، سالروز ایجاد نهاد مبارک شوراهای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا را به کل شما اعضای خدوم، فرآیند شناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه پذیر این نهاد مردم در داخل اقصی عوامل کشور به طور قابل توجهی اعضای خوب، دغدغه‌مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی شورای کلان شهر تهران تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض نموده، توفیقات روزافزون کل شما اعضای خانواده در مسیر درست مقدّس خدمت خالصانه به افراد، تحمل عنایات حضرت ولی عصر (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایبِ برحقّ ایشان، حضرت امام خامنه‌ای گران قیمت (مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.