شهردار پلدختر برکنار شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، شهرام عزیزی در سخنانی گفت: شهردار پلدختر به دلیل نبود خانه و خانواده است. خاکستر در این شهر و همچنین به دلیل رفت و آمدهای مکرر خارج از شهر که باعث عدم ارائه بهترین خدمات به شهروندان شده است، اکثر اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر و بر اساس ماده 5 ضوابط اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار مصوب سال 1397 هیئت وزیران در خصوص نحوه سکونت پس از احراز سکونت شهردار و خانواده وی به این نتیجه رسیدند که کار وی به پایان می رسد و فرد دیگری را به عنوان شهردار جدید معرفی می کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا «حسن مهدوی» سرپرست فعلی امور اداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید شهرداری پلدختر معرفی شد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر گفت: «حسن مهدوی» با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب و منصوب شد.

بر اساس این گزارش، پیش از این «صدیقه». معدنشهردار یک دختر است.