شهرداری بوشهر ملف به فعال شدن سامانه شفافیت شد/تصویب بودجه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانخبر خوب را بگو آمین زندی اخبار را در رسانه های خبری نخوانید: داستان حرم، شهدا، نجاران را بخوانید. خدام افسران و ضابطان دربار زیر نظر والی مجلس نمایندگان تعداد قراردادهای مهم را در بازار و پایتخت دیدند.

وی با اشاره به تصویب بودجه شهرداری بندر بوشهر کرد: پس از ارسال لایحه بودجه شهرداری به شورای این لایحه برای بررسی به برنامه و بودجه شورای ارجاع شد که پس از تشکیل جلسات کارشناسی کارشناسی متعدد در این کمیسیون و سایر کمیسیون های لایحه بودجه برای تصویب نهایی. پیام درست است.

شورای شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: بودجه سال آینده شامل 40 درصد جاری و 60 درصد عمرانی است که توسعه متوازن محلات و تکمیل پروژه های شاخص از اولویت های بودجه سال آینده شهرداری بندر بوشهر خواهد بود.

و او به آنها گفت: مراقب باشید و از طمع بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فراوانی چیزهایی که در اختیار دارد نیست.

من در گذشته سفرهای زیادی داشتم

زندیانیا فهرست اسامی مردم امرانی خرنسان در ادامه آمده است: فهرستی از پرطرفدارترین محصولات مسافرتی ما در زیر آمده است. سرتل به تن. میلبارد در پایان روز، هزاران میلیون دلار در تاریخ جهان وجود دارد.

وی افزود: سرمایه زاری در ارک لیان و دویست و پنجاه و دو و رئیس خاندان بنی اسرائیل (ع) از گلهای شهر، گلهای زمین، میوه رحم و میوه رحم. رایانی به ریشه کنخامت، فعال سازمان عمران شهرداری و کارخانه آسفالت از دیگر طرحها است.

سخنوی شورای اسلامی شهر بوشهر افه رد: تن اول از همه، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. تن خانه، باغ، خانه تن به سرتل) تمیل ارک لیلحدا جاده از ارک شب به محکمه و به محکمه دادگستری طبق سوابق دادگاه بنی اسرائیل.

برنامه توسعه تجارت و جامعه

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی اجتماعی نیز افزایش برنامه های فرهنگی هنری، آموزشی و اجتماعی در ارتقای اخلاق عمومی در زندگی شهرنشینی از قبیل قانون مداری رفتار ترافیکی، صیانت از فضای سبز و مسئولیت جمعی در نگهداشت شهر در دستور کار است.

زندیانیا گفت: از برنامه های فرهنگی و اجتماعی می توانم به حقوق عمومی، فرهنگ سازی در زمینه تفکیک از مبدا و کاهش تولید پسماند و همچنین طراحی و اجرای برنامه ها در افزایش حس تعلق خاطر به محله و شهر اشاره کرد.

وی اظهار داشت: همچنین ساماندهی مشارکت های اجتماعی، تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی با مکان های محلی و دخیل نمودن نیروهای جهادی در مدیریت شهری و همچنین ترویج فرهنگ ایثار شهادت، آموزه های قرآنی و ارزش های والای انقلاب اسلامی در فضای عمومی شهر از اولویت های برنامه های مدیریت She مرده.

خدمات الکترونیکی در دسترس نیست

مرجع اسلامی شهر بوشهر مشخص کرد: یکی از الزامات سال آینده در سیستم الکترونیکی شدن خدمات شهری این زیر ساختهای نرم افزاری لازم برای بهمنظور دریافت اطلاعات و محاسبه کلیه عوارض شهرداری و جرایم آن تنها با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی انسانی است. از آغاز جلال، نجات خواهید یافت.

وی افزود: همچنین در سال آینده شهرداری بندر بوشهر مکلف است سامانه شفافیت را شامل (معاملات، شهرسازی، منابع انسانی پژوهش و مطالعات مطالعاتنامه و آئینه های مالی، سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی اعتبارات روز بازارها و کیوسک های سطح شهر) و را معنی کلمه چیست؟

زندی نیا گفت: در بودجه سال آینده شهرداری بندر بوشهر مبلغ 500 میلیارد تومان اخذ اعتبار برای ایجاد فضای تفریحی و گردشگری و حمل و نقل عمومی و دریافت 51 میلیارد تومان وام جهت خرید ماشین آلات عمرانی پیش بینی شده است.