شناسایی زمینه همکاری کلانشهرها در نمایشگاه خواهر شهرها – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، احسان متولیان، در آستانه بازدید از نمایشگاه خواهرشهرستان های ساخته شده و مهارت های مدیریت شهری، شهرستان ها درباره استقبال خوب از این نمایشگاه صحبت کردند و خواهران و مهارت های مدیریت شهری را در تهران تثبیت کردند. : در این نمایشگاه توانمندی های دوران جدید حکمرانی شهری توسط شهرداری تهران، مجمع کلانشهرها و شرکت های دانش بنیان در معرض دید عموم قرار گرفت.

دبیرکل شورای شهرداران ایران یادآور شد: ما که از نزدیک شاهد کار شهرداری هستیم تا کنون از اقدامات مناطق 22 گانه. گنه از شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها بی‌اطلاع بودیم، اما این نمایشگاه آگاهی شهروندان را نسبت به این رویداد در سال اول مدیریت شهر جدید افزایش داد.

مسئولان با بیان اینکه شاهد حضور شهرداران مختلف کشور در این نمایشگاه بوده‌اند، خاطرنشان کردند: شهرداران کشور در خارج از کشور نیز در این نمایشگاه حضور داشتند و تبادل تجربیات در سطح بالایی انجام شد. همچنین اطلاعاتی در مورد همکاری های آتی ارائه شد و زمینه این تبادلات و همکاری ها تشریح شد.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از اهمیت مدیریت شهری ارتباط مستقیم با کمون با مردم است، گفت: این ارتباط با کمون بسیار بیشتر از دولت است و مستقیماً از مردم این نهاد خدمات دریافت می کند. مردم باید از اقداماتی که قبلاً در داخل کمون انجام شده است آگاه باشند.

دبیرکل شورای شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: ممکن است بسیاری از شهروندان از خدمات و مهارت های مدیریت شهری اطلاعی نداشته باشند اما برپایی چنین نمایشگاهی باعث آگاهی مردم از خدمات ارائه شده می شود که نشان دهنده استقبال بسیار خوب است. خواهرخواندگی و مهارت حکمروایی شهری در تهران گفت: توانمندی های دوران جدید حکمرانی شهری توسط شهرداری تهران، مجلس شورای ملی و شرکت های دانش بنیان در این نمایشگاه آشکار شد.

دبیرکل شورای شهرداران ایران یادآور شد: ما که از نزدیک شاهد کار شهرداری هستیم تا کنون از اقدامات مناطق 22 گانه. گنه از شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها بی‌اطلاع بودیم، اما این نمایشگاه آگاهی شهروندان را نسبت به این رویداد در سال اول مدیریت شهر جدید افزایش داد.

مسئولان با بیان اینکه شاهد حضور شهرداران مختلف کشور در این نمایشگاه بوده‌اند، خاطرنشان کردند: شهرداران کشور در خارج از کشور نیز در این نمایشگاه حضور داشتند و تبادل تجربیات در سطح بالایی انجام شد. همچنین اطلاعاتی در مورد همکاری های آتی ارائه شد و زمینه این تبادلات و همکاری ها تشریح شد.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از اهمیت مدیریت شهری ارتباط مستقیم با کمون با مردم است، گفت: این ارتباط با کمون بسیار بیشتر از دولت است و مستقیماً از مردم این نهاد خدمات دریافت می کند. مردم باید از اقداماتی که قبلاً در داخل کمون انجام شده است آگاه باشند.

دبیرکل شورای شهرداران ایران تصریح کرد: ممکن است بسیاری از شهروندان از خدمات و توانمندی های مدیریت شهری آگاهی نداشته باشند اما برگزاری چنین نمایشگاه هایی باعث آگاهی مردم از خدمات ارائه شده می شود.