شمارش آرا برای همه پرسی قانون اساسی جدید تونس آغاز شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابعی از آغاز شمارش آرای همه پرسی قانون اساسی جدید تونس پس از پایان رای گیری خبر دادند.

از سوی دیگر ماهر الجدیدی، نایب رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات تونس، میزان مشارکت در این همه پرسی را حدود 30 درصد اعلام کرد.

الجدیدی گفت: میزان مشارکت در زمان تعطیلی مرکز رای گیری 30 درصد بود.

وی همچنین افزود که این کمیسیون سه روز فرصت دارد تا نتایج موقت انتخابات در تونس را اعلام کند.