شخصیت زیبای «کول چپ» – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، یکی از آنها در نظر گرفته جاذبه‌های پلدختر چیز خارق العاده در مورد‌های روستای «کول چپ» است، روستای «کول چپ» در داخل ۱۰۰ کیلومتری آزادراه خرم‌آباد- پل زال در جهت اندیمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دهستان «جلوگیر» قرار دارد، این جهان جاذبه‌های چیز خارق العاده در مورد نظیر غارها، دره «کول چپ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار «کول چپ» دارد، در داخل زبان لُری «کول» به معنای «پایین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنای نه آن قرار است «دره عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی» است کدام ممکن است اطرافش را دیوارهای صخره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگی احاطه کرده است.