شاخص هوای اصفهان در ایستگاه 3 قرمز شد/ احتمال تشدید آلودگی وجود دارد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانجمشد ملاقات وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاخص آلودگی هوا شهر بزرگ اصفهان در 24 ساعت که امروز دوشنبه 4 مهرماه ساعت هشت صبح به پایان می رسد. وابسته به داده های دریافتی از هشت ایستگاه شهرداری در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شد.

وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوای ایستگاه های ورزشگاه رهنان و ولدان (مرکز ورزشی مصطق) با میانگین 158 و خیابان کاوه با میانگین 151 قرمز و ناسالم برای عموم است، افزود: شاخص کیفیت هوا است. در ایستگاه الگینال 150، باهنر 130، فرشادی 120 و میرزا طاهر دارای AQI 108 وضعیت نارنجی و ناسالم را برای گروه حساس نشان می دهد و با توجه به شاخص کیفی این ایستگاه ها امکان ایجاد شرایط در سطح هشدار را دارند.

مسئول کنترل کیفیت هوای معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان با بیان اینکه اطلاعات ایستگاه کردآباد به دلیل نقص فنی در دسترس نیست، گفت: شاخص کیفیت هوای ایستگاه میدان فیض با میانگین در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. 98.

به گفته وی، هم اکنون 8 ایستگاه پایش کیفیت هوا در شهرداری اصفهان وجود دارد که به سرورهای مرکز کنترل و آزمایشگاه هوای اداره محیط زیست ارسال می شود که اطلاعات وی کلی است.

ملاقات گفت: با توجه به کیفیت هوا شهر بزرگ در منطقه اصفهان و اطراف آن به شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر از جمله افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان توصیه می شود از تردد غیرضروری در سطح شهر و فعالیت های طولانی و سنگین خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وابسته به بر اساس اطلاعیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میانگین شاخص کیفیت هوا بر اساس داده‌ها با امتیاز 141 ناسالم برای گروه حساس ثبت شد.
بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوای ایستگاه میدان احمدآباد با 145، پروین 142 و جاده استانداری برای گروه‌های حساس ناسالم، AQI 135 و دو ایستگاه در جاده رودکی و بزرگراه کرازی ناپایدار است.

همچنین شاخص کیفیت هوای شهرستان شاهین شهر با میانگین 88 شرایط قابل قبول و ایستگاه پایش هوا در ناحیه صنعتی را نشان می دهد. سیگیمبارکه، دولت آباد، نجف آباد، کاشان و خمینی شهر همیشه قطع است.

بر اساس اطلاعیه مدیرکل هواشناسی استان اصفهان، امروز و فردا سه شنبه هوای اصفهان بویژه در ساعات صبح و در صورت کاهش دما در روز چهارشنبه ساعت 27 صبح سالم نخواهد بود. مهرماه آلودگی هوا در این شهر افزایش می یابد. شهر بزرگ سطوح هشدار وجود دارد.

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 برای عموم ناسالم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.
شاخص های کیفیت هوا اندازه گیری غلظت آلاینده های مختلف در هوا مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ازن و ذرات معلق (کوچکتر از 10 میکرومتر و ذرات کمتر از 2.5 میکرومتر) هستند. به واحدهای مختلف محدود کنید، آن را به اعداد بدون واحد تبدیل کنید و وضعیت آلودگی هوا را نشان دهید.